Nee, beste lezer, ik vraag u niet om terug te gaan naar uw kindertijd. U bent volwassen, maar er leeft binnen in ons toch nog dat kind, dat zich kan verwonderen over kleine dingen als een zonsondergang, een lief dier, een mooie bloem of een lief woord.

Dat kind in ons dat plezier heeft in het likken van een lekker ijsje, een patatje lekker met je vingers opeten i.p.v. met het vorkje of dat stiekem hard in een plas regen zou willen stampen zodat de spetters in het rond vliegen.

Kent u dat? Ik wel.

Dat kind in ons is kostbaar en waardevol, koester het en voed het. Het maakt uw leven zoveel aangenamer als u zich nog kunt verheugen over iets kleins, zoals een kind dat doet.

Het maakt uw geloofsleven zoveel aangenamer als u God kunt vertrouwen zoals een kind op zijn vader c.q. opvoeder vertrouwt. Zonder argwaan, zonder wantrouwen, zonder twijfels.

U zegt wellicht, ik ben geen kind meer en ik heb teveel meegemaakt om nog te vertrouwen als een kind. Het is triest als het leven u uw vertrouwen heeft ontnomen, het is triest als u leeft met argwaan, als u denkt dat het leven en de mensen u toch zullen teleurstellen omdat dat uw ervaring is. Soms wordt dat tot een “zelfvervullende profetie”. U verwacht teleurgesteld te worden en wordt het dan ook, u verwacht geschonden te worden in vertrouwen en wordt het dan ook.

Als u vaak teleurgesteld bent zult u voorzichtiger zijn met het geven van vertrouwen. Ik hoop alleen dat u nooit zo wordt dat u niemand meer durft/wilt vertrouwen.

Dat geldt met name voor uw vertrouwen in Christus.  Ik hoop en wens u toe dat u aan Hem uw kinderlijk vertrouwen wilt en durft te geven. Hij zal u nooit beschamen, alles wat u Hem toevertrouwt is veilig bij Hem.

Als u Hem uw hart geeft dan bent u Zijn geliefd kind. Dan vertrouwt u Hem, dan weet u dat Hij niet liegt, u niet bedriegt. Dan weet u dat zijn beloftes waarheid zijn, Hij is immers de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het leven hier en nu, zal niet altijd meevallen, dat geldt voor iedereen, maar Hij houdt u vast en geeft u uitzicht op een heerlijk eeuwig leven met Hem, waar geen verdriet of pijn meer zal zijn.

Dat willen we toch allemaal, een leven in liefde en vreugde. Het is uw deel, nu al, als u Hem uw hart en vertrouwen geeft.

Alzo lief had God de wereld (dat bent u), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een ieder (dus ook u) die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

Jezus is uw Redder en uw toekomst, gooi die toekomst niet weg !

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn