Zij, Drie-Ene God zijn verstrengeld in Een.  De Een is nooit zonder de andere. 
De trotse strijdvaardigheid van een mens wil nogal eens oordelen en zijn eigen interpretatie opdringen over de mystiek van de Drie-in-Een.   Nochtans is het eenvoudiger dan men denkt.
 
De Vader is in de Zoon, de Zoon is uit de Vader.  De Geest is zowel uit de Vader als uit de Zoon omdat Vader en Zoon Eén zijn.  Dat is de verpersoonlijking van Zijn Drie-Eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest zijn Drie-in Een.  Elkeen van de drie is in de andere.
 
Ontwaak en bid.
Aanschouw Gods heerlijkheid doorheen je gelovig gebed
Aanschouw Gods goedheid doorheen de genade die in jullie zielen binnenstroomt doorheen het gelovig gebed.
Bid voor het zieleheil van anderen, maar durf ook te bidden voor jezelf.  Te weinig mensen durven te bidden voor zichzelf alsof dit onfatsoenlijk zou zijn.  Kom, kom nu en leg in je gebed je totale overgave, zodat Zijn wil in jou kan geschieden.
Hij wenst jullie zalige dagen en rustige vrede, veel vertrouwen en moed.   Mogen jullie blijven openstaan voor de heerlijkheid van Zijn genade.
 
08.06.1193
 
Toevoeging:
Ik heb zelf al dikwijls ondervonden dat mensen verlangen om voor hen te bidden, maar zelf durven zij niet mee te bidden.  Zij zitten rustig maar houden zich afzijdig van het gebed omdat zij denken dat dit misplaatst is en zij het gebed moeten ondergaan.   Zij rekenen op het gebed van anderen omdat zij denken dat zij niet waardig zijn om voor zichzelf te bidden. 
In tegendeel, men houdt de kracht tegen, die vanuit het gebed van iemand anders zou moeten binnenstromen, zodat deze verloren gaat.    Jezmar
 
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn