Lasten gedragen in Hem zijn ontdaan van hun drukkende kracht omdat zij gedragen worden door Goddelijke kracht.
  
Kinderen Gods, leg de drukkende elementen van bekommernis en leed in Zijn handen en ofschoon de storende elementen daardoor niet altijd verdwenen zijn, zal de zwaartekracht van de drukkende last je niet terneerdrukken.  Hij verlangt er zo intens naar, om bevrijding te brengen voor al Zijn kinderen. Helaas, door velen is Hij vergeten, dood, niet-bestaand. Omdat er geen plaats is voor Hem in hun bestaan raast het kwaad onstuimig  in hen.  Zij zijn er zich niet eens van bewust hoe zij vechtend tegen de liefde, voor de wonderbare gave die Hij in ieder hart heeft gezaaid, wegen versperren die Hij op een dag met geweld zal moeten openbreken.
 
Je schrikt misschien van het woord geweld, maar inderdaad, het zal met geweld moeten plaatsvinden!  Indien de blokkades te hoog en te vast in elkaar verstrengeld opgesteld zijn kan alleen een forse kracht, ja een geweldige kracht, de rotsvormige massa verpulveren.  Het kwaad viert welig hoogtij. Nochtans... het is nog niet te laat!
 
Bekeer je, bekeer je, jij die de nietigheid niet begrijpt, keer om, keer om en zoek het smalle pad.  Pas dan zul je alles zijn, alles in Hem.  Je eigen verwaandheid zal klein worden en als je gekrompen bent als een dwerg zul je groeien tot een rechtschapen, vredelievende mens.  Dan leef je in het ware Licht, ontdaan van alle storende elementen. Dit komt omdat je, door je te laten ontrukken uit de vernietigende handen van het beest, de wereld van Zijn zijn, zult binnentreden. Je mag de heerlijkheid van Zijn bestaan binnengaan.
 
Maar helaas! Helaas!  Hij wacht...Hij wacht...Hij wacht voor velen vruchteloos.
Kun je begrijpen hoe droef Hij is omdat een volk, in Hem ontstaan, hardnekkig een weg blijft gaan die leidt naar verderf?  Kun je de smart begrijpen van diegenen die blijven bidden voor bekering van vele zielen die ondanks alles geblinddoekt het verderf tegemoet snellen!  Er is ontzaglijk veel leed in de wereld dat volgens mening van velen door Hem wordt voorgeschoteld.  Het zijn reuzeschalen van geweld, haat en overmacht, opgediend door goddelozen opdat ook de gelovigen zouden wankelen.  De tijd is rijp.  Wees daarom steeds op je hoede.  Houd je lampen brandend.  Blijf kijken naar Zijn  Licht en Hij zal je uit de verdrukking halen.  Wat er ook gebeurt, vertrouw op Hem en bid.  Hij blijft je steeds nabij met de volheid van Zijn liefde.
 
Hij zegent je met het teken dat omhoog werd geheven op Golgotha, het teken dat de Zijnen samen houdt in Zijn goddelijke liefde, in de naam van de Almachtige Vader, in de naam van de verrezen Zoon en in de naam van de Heilige Geest die Zijn gaven uitstort over allen die de gaven willen aanvaarden. Leef in Zijn vrede en liefde.
 
18.09.1993


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn