Liefde is jezelf totaal en onbaatzuchtig geven aan je medemens.
Rechtschapen  liefde brengt een dauw van rust met zich mee die zich verspreidt in de omgeving.
Vruchten van oprechte  liefde  zijn:
- Inwoning van de Heilige Geest
- Uitstraling naar de omgeving
- Vrede in eigen hart
- Bekommernis om het lijden van anderen
- Sterke gebondenheid met de Drie-Ene God
 en als bekroning ontvang je een waardige woning in het Huis van de Vader
 
Onvervalste liefde is een wisselwerking en verheerlijking voor en door de Heilige Geest, waardoor je inzicht krijgt om jezelf totaal te vergeten ten voordele van anderen.   De rust die  uitgaat van een zó verheven persoon brengt een dauw van rust over zijn omgeving.
 
Openhartige  liefde zoekt zichzelf niet.  Diep in gebed zoekt zij vrede, alleen vrede en betrachtingen om dienstig te zijn voor anderen zonder een gebruikelijke vergoeding te eisen.   Blijf vasthouden aan het kruis, blijf jezelf verbinden met hetgeen Hij voor jou heeft gedaan, want zuivere  liefde is het kruis van anderen helpen dragen en lasten verlichten waar dit mogelijk is.
 
Loyale liefde belandt niet op een dood spoor, maar schept juist vele mogelijkheden die je zal leiden naar bevrijding, genezing, overgave en het betreden van de smalle weg die leidt naar het eeuwig Huis van liefde.
 
Verspreid  Zijn liefde.  Verspreid Zijn vrede.  Verspreid het goede nieuws van Zijn heil dat Hij heeft voorbestemd voor iedereen opdat allen zouden wonen in Zijn Vaderlijk huis.
 
Misschien denk je nu: Heer, ik ben zo klein, zo nietig, zo onmachtig!  Ik schiet héél veel tekort aan die liefde die U mij voorlegt.  Zeg mij a.u.b. Heer Jezus hoe ik kan leren handelen in de zin die U er aan geeft, tot Uw eer en glorie?
 
Dan zegt Hij dat je je gewoon mag laten leiden door Zijn Geest van liefde die in je woont.  Door je te laten bevruchten door de ware onbaatzuchtige liefde. Het is Zijn Geest van liefde die verlangt in totaliteit en voorgoed naar buiten te kunnen treden.  Vergeet jezelf en richt je meer op anderen.
 
Misschien zeg je net als ik: Jezus, vergeef mij.  Ik besef maar al te goed dat ik daar ver, héél, héél ver van afsta! Ik ben nog teveel op mezelf gericht...Mijn huis...Mijn kinderen...Mijn leven... ik...ik...ik...
 
Maar ook jij mag als Zijn kind, weten dat die ikheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.  Leef gewoon verder in totaliteit van liefde in je gezin.  Kijk met open ogen rond in je eigen omgeving. Overweeg steeds je daden en woorden en zoek de oplossing in het gebed. Hij ziet je inspanningen, je vallen en opstaan.  Hij herinnert Zich ieder detail dat jullie samen beleefd hebben.  Hij ziet vooral je niet te stuiten opgang om de weg te blijven gaan naar het Heilige waarheen al de Zijnen gaan.
 
19.07.1993
 
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn