Als een band tussen mensen wordt gebroken worden veelal harten voor liefde gesloten. Waar twee mensen elkander verstoten is alle vrede zoek.  Er waait alleen nog onrust en neiging om in woede en haat elkander te bevechten, zodat men niet alleen wee op de elkander legt maar evenzeer het eigen hart doet lijden.
 
De enige remedie om uit die dubbele pijn te kunnen treden is het gebed. Geen overhaaste beslissing nemen en dan opnieuw de strijd beginnen, maar door gebed zich afgeven aan Hem, je God van wijsheid en barmhartige rechtvaardigheid, waardoor men leert te bezinnen.  Voelt men dan de vrede aan in het eigen hart dan wordt de eerste stap gezet naar verzoening.
 
Wanneer men tot rust en vrede komt leert men beseffen dat verzoening het enige middel is om de strijd te ontbinden.  Dat vraagt tijd en diep besef.  Men moet durven in zichzelf te lezen met de ogen van de tegenstander.  Zo zul je leren de waarheid te ontdekken van je eigen persoonlijkheid.  Dit is niet zo eenvoudig, want in een strijd zijn minstens twee personen betrokken, ieder met eigen identiteit.
 
Het is helemaal niet nodig je eigen identiteit prijs te geven.  Men moet leren het verkeerde in de eigen ikheid te negeren en  deze keren naar het goede dat in ieder mens huist al zit het diep, soms wel héél diep verborgen.  Als men zoekt naar de kern van goed in ‘t eigen hart zal goedheid de eigen opstand overwinnen.  Dan zal men beseffen dat een strijd héél dikwijls in jezelf begint omdat men de identiteit van de andere niet absorbeert, niet respecteert.  Het is rechtvaardigheid die voor verzoening pleit, maar dan rechtvaardigheid doorweven met liefde en vergeving.  Het is een maaltijd die krachten geeft en waardoor men leert elkander te respecteren.
 
Verzoening is handen reiken met een open hart, samen bouwen aan de nieuwe weg, niet in discussie, niet in opstand, maar in  overleg, om in paraatheid vrede te geven aan elkaar zodat jullie liefde opnieuw kan leven.
 
Verzoening is niet vitten op de minieme zwakheid  die men in een ander ziet, maar eigen onbekwaamheid, eigen toorn overwinnen. Dit is wat diep en oprecht gebed je biedt. Zonder de diepe waarde van het gebed en zelfonderzoek tijdens het gebed blijven mensen in strijd.   Zij leven buiten de heiligheid, verstoren het geluk en de vrede van gezin, groepering, sta, landt zelfs tot op het wereldvlak.
 
Verzoening is geen zwakheid maar een kracht
Geen onmacht, maar macht
ontstaan door de grote grootheid
die leeft en streeft naar eendracht


13.05.1997

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn