Ellendig is de dorre kracht in menig mensenhart.  Ellendig is de mens die door verdorde kracht zijn leven ziet vervagen in nutteloze dagen.  Ellendig het gevoel van zijn eigen nutteloosheid omdat men verkwijnt in eenzaamheid.
 
Jij die bent misschien verhard door de omstandigheden van het leven, jij die innerlijk gebroken de buitenwereld een gemaskerd aangezicht toont opdat niemand je innerlijke dood zou ontwaren.  Besef, je bent niet uit hout gesneden maar uit vlees en bloed. Alhoewel jij jezelf wilt behoeden voor nog meer vernedering, onrust of pijn, is er niets dat kan beletten, ondanks dat je hart is verhard, dat de ingestorte pijn innerlijk blijft branden als een dodend vuur.
 
En toch is er een bron van eeuwige genade die stroomt vanuit Zijn Heilig Hart, dat diep is verwond door de zonden van de wereld.  Vanuit Zijn hart stromen water en bloed waarin men zich kan baden.  Het water verzengt het vernietigende vuur en de kracht van Zijn Heilig Bloed schenkt nieuw leven.
 
Een beginnend leven betekent overgave.  Iedere pasgeborene legt zichzelf in totaliteit in de handen, in het hart van haar die het leven schonk en zo, vanuit die kleinste kleinheid groeit de baby naar volwassenheid, geleid en gevormd door de allesgevende liefde en minnend menselijk moederhart.
 
Een menselijk hart is soms, door rusteloosheid overmand,  aan faling onderhevig.
Hoe meer dan het sterven van een menselijk wezen, is de kracht die Hij doorheen de band van Zijn Heilig Bloed de mens kan geven om hem te leiden doorheen zijn geboorte, zijn jonge hoop die wordt ontplooid naarmate hij dieper in Hem blijft leven, naarmate hij meer op Hem durft gelijken, zodat door de totale eenheid in Hem het duidelijk waarneembaar is dat het een zuivere vrucht is van Zijn boom.  Dan, is de pit niet taai en hard, maar rijp en zacht, waardoor nieuwe vrucht kan worden gezaaid in ‘t menselijk leven.
 
Kom nader, kom nader, wees niet stroef!  Kom nader tot Hem gij die in moedeloosheid versmacht; Gij die door haat en ontrouw werd verhard en gij die bezwijkt onder zorgelijke pijn. Kom nader en laat je dopen door de Geest van Zijn zorgdragende liefde, door het water uit Zijn verfrissend gemoed.  Dit verzengt vernietigend vuur.  Laat je dopen door Zijn Heilig Bloed dat nieuwe kracht, nieuw leven schenkt.  Kom!  Je zult herleven in je menselijkheid.
 
Zalig zij die in Zijn hart  wonen
Zalig zij die, trots  alle moeilijkheden en narigheid, in Hem blijven geloven.
Zalig jij...  jij... en jij die leeft in Hem, die bouwt op Hem en de deur van je woning openstelt voor woninglozen.  Zalig jij die hen inviteert om samen met Hem je innerlijke woonst te bewonen.
Amen
 
24.06.1995


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn