Christenen zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld (Joh. 17:16). Omdat wij wel in deze wereld leven, doen wij er ook aan mee, wij vieren mee, gaan uit en hebben vrienden en kennissen.
Het is soms goed om, als we ergens heen gaan, ons af te vragen of Jezus mee zou mogen.
Als het antwoord "deze keer liever niet" is, dan is het maar de vraag of wij zelf wel zouden moeten gaan.

Als wij twijfelen of onze wegen de toets van Zijn kritiek kunnen doorstaan, misschien moeten wij dan andere wegen inslaan.
Dat kan pijn doen want er kunnen kosten aan verbonden zijn als bijvoorbeeld vriendschappen op het spel komen te staan. Toch is het dan de vraag of die vriendschap een wig zou kunnen drijven tussen ons en onze Heer.

Maar, zegt u misschien, wat ik doe of met wie ik omga, dat ben ik toch niet, dat zegt toch niets over mij persoonlijk, ik behoud toch mijn eigen identiteit.
Er is een spreekwoord dat zegt "waar je mee omgaat, daar word je mee besmet". Dat houdt uiteraard niet in dat wij mensen moeten gaan mijden of negeren; dat houdt ook niet in dat wij iemand niet zullen helpen als dat noodzakelijk is.  Maar als het om intensieve omgang gaat, gaat dit spreekwoord toch vaak op. Soms merk je dat pas na een poosje en hoe langer die omgang duurt, hoe moeilijker het wordt om ermee te breken.

Het zou kunnen dat u, als u eerlijk bent en dat is vaak niet gemakkelijk, intensief contact met sommigen beter kunt weren c.q. afbouwen. Dat u misschien beter niet naar dat feest zou moeten gaan of naar die verjaardag. Of, als u er echt niet onderuit kunt zonder die ander enorm te kwetsen, dat u het contact tactvol afbouwt.
U zult zich, als Hij niet mee mag, toch niet op uw gemak voelen, het is dan duidelijk niet uw plek, niet de plek die Hij voor u wenst.
Als u liever hebt dat Jezus deze keer niet meegaat, dan is er misschien toch iets niet helemaal in orde met die activiteit.
Het is niet gemakkelijk om een scheidslijn te trekken, vaak balanceert een gebeuren op de grens, toch als u twijfelt en liever hebt dat Jezus niet meegaat, ga dan zelf ook liever niet.

Van harte wens ik u (en mijzelf) hierbij onderscheidingsvermogen, moed en tact. Maar ook hierbij geldt, dat u er nooit alleen voor staat, als er ergens een deur sluit dan opent God voor ons een raam. Het kan even duren, maar wij zullen merken dat dat raam een veel beter uitzicht heeft dan die deur.

Waarheen wij ook gaan en met wie, laten wij altijd met Hem gaan, dan gaan we niet verkeerd.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn