Het geloof schenkt  veel meer dan alleen maar hoop;  het brengt verlossing.
Kijk, gij hebt allen aan Zijn oproep geloof gegeven door geloof.  Gij  komt samen in geloof, nochtans zijn er onder u waarvan  het hart verduisterd is door de samenloop van dingen. Gij zijt gekomen met hoop, hoop waarin gij soms zelf niet durft geloven.  Maar Hij zegt u: grijp u aan Mij vast en geloof in Mijn Woord van liefde dat bevrijding brengt van zinnen. Blijf niet liggen.  Wentel u niet langer af in uw onmacht.  Sta op! Ga moedig verder, zo bereikt u vaste grond voor uw innerlijk leven.

Hij heeft Zijn kinderen lief.  Zijn liefde is groter dan de schittering van de felste zomerzonneschijn.  Zij is intenser dan de meest krachtige stuwdam, dieper dan ‘t heelal vanaf de aarde tot aan de hemelscharen.  Zijn liefde is in totaliteit volmaakt. Dwars door die volmaakte liefde wil Hij u allen optrekken als zonnetjes van vrede, als gij eerst leert Zijn Vrede in alle omstandigheden te aanvaarden.

Omdat gij zijt geboren om in vrede te leven zendt Hij u nu op tocht met Zijn vredewens. Wees als zonnetjes van vrede op al uw wegen, dan zult gij levende getuigen zijn van Zijn Heil, van Zijn Zegen.  Innerlijk bevrijd zult gij anderen door het teken van uw leven tot Hem kunnen brengen.  Daartoe zijt gij geroepen om vredebrengers te worden.  Ga in Zijn zegen.

06.02.1994
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn