Je moet kunnen afdalen in geestelijke armoede om haar rijkdom te kunnen ervaren.

Geestelijke armoede is het afleggen van je eigen gedachten om in te treden in Zijn wereld van het Zijn.  De vertrouwelijke ontmoeting die hieruit ontstaat is een innige omhelzing binnen een onbegrensde  mogelijkheid.

De therapie leert je alleen rekening te houden met duidelijk waarneembare vaste vormen omdat je slechts kunt steunen op datgene wat zichtbaar en tastbaar is.  In wetenschappelijke termen zou je kunnen zeggen, alles wat technologisch vatbaar is.

Alles wat zichtbaar is in deze wereld is een vast feit, alles wat onzichtbaar is, alles wat ontastbaar is, betekent voor velen een vergroeiing van de zinnen naar een onwerkelijkheid. Bovendien leert de praktijk dat slechts de lichamelijke zintuigen van de mens zichtbare, tastbare of genietbare toestanden kunnen ondergaan.  Het denkvermogen dient af te dalen naar het hart. 

Wanneer eens de deur van het hart is geopend, komt men in de wonderbare wereld van Zijn Zijn waar de wet van Zijn Liefde, Vrede en Barmhartigheid heerst.  Door de werking van de Heilige Geest worden de zintuigen van de ziel gesterkt en in overvloed worden de gaven uitgereikt, die vanuit Zijn Hart ten dienste staan voor al de Zijnen.

Je begrijpt, het is niet altijd duidelijk omdat er nu eenmaal dingen zijn die onbegrijpbaar zullen blijven tot op de laatste dag, als de sluier van Zijn Mysterie zal worden opgeheven.  Amen

29.07.1991

"Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk Gods"
Mattheüs 5:3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn