Wanneer een ziel naar het leven smacht, is er alleen de Goddelijke kracht die leiding
geven kan, opdat de ziel niet verloren zou gaan.

Het zoeken naar de smalle weg is niet eenvoudig en toch eenvoudiger dan men denkt.

Het woord gegeven in Zijn H. Schrift dient als leidraad waaraan men zich vertrouwensvol
kan vastklampen. Volg nauwkeurig de draad, gegeven voor het heil van elk mens. 
Ook al lijkt de Weg soms uitzichtloos, toch geleidt de Gouden Draad nauwkeurig naar
de juiste plaats: Zijn Koninkrijk!

In de wereld zijn ontelbare fijne draden verweven in aangrijpende, verlokkende kleuren,
om Zijn kinderen te misleiden en ten val te brengen.  Dit is niet Zijn werk!

Er is de draad van ongeduld, die steeds afbrokkelt.  Men weet niet meer waar men staat,
men neemt het afgebroken deel weer op om in onrust verder te lopen.  Het is een weg
zonder einde, die nauwelijks begaanbaar is en tot wanhoop leidt.

Er is de weg van het potsierlijke, het clowneske, dat is zich overgeven aan de
wansmakelijkheden van anderen, om in de gunst te kunnen treden van de invloedrijken
der aarde.  Meestal is het schijngunst.  De zielen die deze draad volgen staan voor de
buitenwereld met een masker die hun innerlijke droefheid verbergt.  Hun draad leidt
naar aftakeling, zelfmedelijden en depressies.  De afgrond waarin zij terecht komen
is menigmaal te diep en huiverend blijven zij in hun kuil, wachtend op... nihil... niets!

De draad van weelde en onafhankelijkheid brengt menigeen in de waan dat zij, door
uiterlijk vertoon, een hoogstaande waarde bekleden in de maatschappij.  Helaas, het
is een draad van klatergoud, naijver, honger naar macht, die zich onbekommerd over
de zijden draadjes van liefde weeft, zodat dezen, totaal omstrengelt, versmachten.

Maar Zijn kinderen, diegenen die het goede betrachten, versmachten niet in macht. 
In goede en kwade stonden, zelfs gekwetst door de diepste, snerpende wonden 
of vallen voor overmacht  blijft een mens, bevestigd aan Zijn Gouden draad geestelijk
recht, omdat hij, geestelijk gesterkt niet wordt beinvloed door de kracht van het kwaad.   

Een Gouden Draad in’t Boek verweven.
Een Gouden leidraad naar ‘t eeuwig leven


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn