De geluiden in Bethlehem


Als eind november de advent periode begint komt het vieren van de geboorte van Jezus in zicht. De dagen worden kouder en donkerder.
Hoe zou het ruim 2000 jaar geleden geweest zijn in Bethlehem? Waren Maria en Jozef haast ten einde raad na hun tocht en waren ze blij dat de geboorte van Jezus eindelijk doorzette? Was het een moeilijke bevalling? Hoe was het eerste geluid van Jezus? Blije woorden van de vader en moeder dat het zo’n mooie baby was? Misschien waren de zingende engelen wel in de stal te horen? We kunnen van alles over de geboorte van Jezus bedenken en welke geluiden je toen kon horen. We weten er niets van en dat is eigenlijk niet zo belangrijk.

Het meest bijzondere geluid was nog niet te horen, daarvoor werd wel de kiem gelegd.
De geboorte van Jezus is het begin van een nieuw geluid over Gods Woord. Je zou kunnen stellen dat ook de evangeliën werden geboren.

Het Woord van God is zo oud als de schepping. Het Woord werd vastgelegd op stenen tafelen en in boekenrollen. Er was een lange reis (in de tijd gezien) van het Woord via de Wet, de Profeten en de Geschriften uit het Oude Testament naar het begin van het Evangelie van Johannes in het Nieuwe Testament. We lezen daar de bekende zinnen:
“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God” en “het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd”.
Jezus, vertelt Johannes, belichaamde het Woord van God in menselijke hoedanigheid. Johannes gaat niet in op de geboorte van Jezus. Hij verwoordt met deze prachtige woorden het belangrijkste, namelijk dat Jezus als mensenzoon en zoon van God in ons midden geleefd heeft.

God is als eeuwige God altijd dezelfde, welke woorden we ook gebruiken om de bron van ons bestaan te benoemen. Verschillend is wel hoe mensen Gods aanwezigheid in hun dagelijks bestaan ervaren en Zijn rol in hun leven verwoorden. In het Oude Testament wordt God niet alleen liefdevol maar ook op veel plaatsen als streng, bestraffend en zelfs wraakzuchtig beschreven. Zonden kunnen je lang, generaties lang worden verweten. Geloven doe je door de wetten te volgen en de aanwijzingen van de priesters strikt op te volgen.

De komst van Jezus en Zijn woorden over God brachten destijds in het denken over de wetten en het Oude Testament een schok te weeg. Jezus bracht Gods Woord op een andere manier tot leven.
Het waren nieuwe geluiden over eeuwige waarden. Zijn uitleg over ‘God is liefde’ houden in dat het hart de poort naar God is en niet het hoofd, ofwel de kennis van de wetten. Het waren nieuwe geluiden van geloofsbeleving. Liefde als de poort naar God, liefde dat naar vertrouwen leidt.

Jezus leerde ons de fundamentele betekenis van vertrouwen. Het ongeziene werd via Hem zichtbaar gemaakt. Hij is voor ons de weg naar een vertrouwensrelatie met God, die wij Onze Vader mogen noemen. Wat ver weg leek, werd dichtbij gebracht.
Hij spreekt ons aan met woorden over vertrouwen en hoop. Woorden die ons blijdschap geven wanneer ze als echo in ons gevoel klinken. Voor deze nieuwe geluiden werd de basis gelegd in een donkere stal in een stille nacht, in een heilige nacht.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn