Het Licht werd geboren

Licht staat altijd voor iets positiefs. Licht geeft ons kracht, hoop, toekomst, steun en levensvreugde.
Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het woord ‘licht’ dan ook in die zin gebruikt.
In het begin van het evangelie van Johannes staan veel mooie, poëtische bewoordingen over licht, onder meer:

‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht was komende in de wereld.’ (Joh. 1: 9)

Het is een aankondiging van het licht, van het woord en van de liefde die Jezus in de wereld gaat brengen. Ruim 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. Je kunt ook zeggen dat het Licht werd geboren. Licht in een prachtige brede poëtische betekenis.

Jezus houdt ons voor : 'Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten' (Joh. 8:12).

Jezus bracht het licht van Gods gezicht.

Het warme licht dat Jezus brengt helpt ons bewust te worden van ons doen en laten, van goed en kwaad, van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor onze naasten. Dat is de basis voor naastenliefde. Als het innerlijke licht van Jezus diep bij je is binnen gedrongen komt een bewustwordingsproces op gang waardoor je zelf gaat stralen.

Hij bracht licht in onze wereld, licht dat werd gezonden.
Hij bracht licht in ons leven, licht dat ons liefde geeft.
Hij bracht licht op onze weg, licht dat ons richting geeft.
Hij bracht licht in ons duister, licht dat ons vertrouwen geeft.
Hij bracht licht in ons gevoel, licht dat ons hoop geeft.
Hij bracht licht in ons hart, licht dat ons warmte geeft.
Hij bracht licht in ons denken, licht dat ons inzicht geeft.
Hij bracht licht in onze ogen, licht dat ons de naaste geeft.
Hij bracht licht in ons ervaren, licht dat ons waarheid geeft.

Jezus het licht der wereld.
Jezus ons licht.
Jezus mijn licht..
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn