Toost eens op Jezus*

Er zijn weinig mensen die zich niet verheugen op Kerstmis. Het is natuurlijk altijd fijn om feest te vieren. Maar het kerstfeest is toch echt iets bijzonders. Het maakt niet uit of je gelovig bent of niet, of je naar de kerk gaat of niet. Kerstmis is een heel fijn feest, voor velen een feest met veel gezelligheid en vaak leuke verplichtingen. Kerstvieringen op school, feestelijke kleding kopen voor de kerstdagen, nadenken over het kerstdiner. Nodigen we mensen uit of gaan we ergens naar toe? Gaan we naar de kerstnachtdienst of blijven we gewoon thuis? Een heerlijke drukke en gezellige tijd.

Waarom is Kerstmis eigenlijk zo bijzonder?

Ruim 2000 jaar geleden vond er een gebeurtenis plaats die uniek is in de mensheid. Jezus werd geboren in een stal in Jeruzalem. Volgens de overleveringen werd hij na zijn geboorte in een kribbe gelegd. Een uitzonderlijk mens kwam op de wereld. Miljarden mensen christenen en ook niet christenen vieren met Kerstmis de geboorte van Jezus. De betekenis van Jezus is enorm geweest en is dat nog steeds. Uiteraard in religieuze zin belangrijk, maar ook in bredere zin voor onze samenleving.
Over zijn jeugd is niet veel bekend. Over de laatste 3 jaren van zijn leven is veel te lezen in de bijbel. Het optreden van Jezus was fascinerend. Er zijn verhalen over de wonderen die hij heeft verricht. Of deze letterlijk hebben plaatsgevonden of dat zij een symbolische betekenis hebben vind ik niet zo belangrijk. Het gaat om het verhaal achter de wonderen.
Door Jezus brak een kentering in het denken aan over hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan. Hij sprak met nieuwe woorden over de individuele verantwoordelijk van mensen op het gebied van goed en kwaad. Hij sprak over geweldloosheid, gelijkwaardigheid van mensen, rechtvaardigheid, eerlijk delen en naastenliefde. Vergeving van wat anderen je aandoen en zelfs liefde voor de vijand waren nieuwe morele geluiden die mensen raakten.
Hij trok mensen aan als vissers, geminachte vrouwen en zieken. Mensen die maatschappelijk gezien zwakke posities hadden. Mensen die eigenlijk in de ogen van velen niet als waardevol meetelden. Jezus vertelde hoe de mens in de schepping bedoeld was. Hij legde uit dat God zich manifesteert in de liefde, in de kern van ons geestelijk bestaan. Liefde die de spiraal van haat op haat altijd zal overwinnen, al duurt dat soms heel lang.

Naastenliefde is de basis van vrede tussen mensen en vrede op aarde.

Hebben wij met Kerstmis nog tijd om over de komst en betekenis van Jezus na te denken?
Maak Jezus even zichtbaar voor iedereen. Wij zijn immers door Jezusメ geboorte bijeen.
Het is niet makkelijk daarover te beginnen. Maar als de glazen worden geheven in flonkerend licht toast jij/u onverwacht op Jezus. Het wordt stil, wat gaat er nu komen? Het komt goed na de opening met een haperende zin. Laat woorden van dankbaarheid door je stromen voor Jezus die vrede op aarde wil bereiken.

Jezus kwam op aarde om ons de weg naar vrede te wijzen.
Dat is een geschenk voor alle mensen, gelovig of niet.
Daar mogen we best een toost op uitbrengen!


(* geschreven voor de huis-aan-huis uitgave van het kerkblad)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn