Hebben engelen vleugels?

Het verhaal gaat dat toen een schilder in de middeleeuwen op een schilderij voor een kathedraal een engel zonder vleugels wilde schilderden de kardinaal dat afwees met de woorden:
モNee, dat wil ik niet. Hebt u ooit een engel zonder vleugels gezien? Waarop de schilder vroeg hebt u ooit een engel met vleugels gezien?ヤ

Wat zijn eigenlijk engelen en wie heeft ze wel eens gezien? Engelen komen onder meer voor in de Christelijke, Joodse en Islamitische geschiedenis. Op internet bijv. Wikipedia is veel te lezen over engelen in diverse religies en tradities. Engelen hebben mensen altijd geboeid, omdat er veel over is verteld. Ook door mensen die door engelen zijn bezocht, meestal in omstandigheden wanneer zij steun nodig hadden.

In de bijbel komen engelen op veel plaatsen voor, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de rol van beschermengel. Psalm 91:11 is hier duidelijk en bemoedigend over:
モwant Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen, op handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stootヤ.
Vaak hebben engelen de rol als boodschapper van God. Volgens Matth. 1: 20 verscheen een engel in zijn droom aan Jozef met het advies Maria niet te verstoten omdat zij zwanger was van de Heilige Geest. De aartsengel Gabri→l verkondigde Zacharias dat zijn vrouw een zoon zou baren die Johannes moest worden genoemd (Lucas 1:13).
In Openbaring 16:1 krijgen engelen weer een andere rol, nu als uitvoerder: ヤGaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit over de aardeヤ.

Ook in de muziek hebben engelen een duidelijke plaats. Dat was in het verleden zo, maar ook nu nog. Bach (1685-1750) schreef de cantate BMW 149 モGottes Engel weichen nieヤ.
Een heel ander geluid maar niet minder relevant voor de rol van engelen is de recente uitvoering van モ Angelsヤ, gezongen door de wereldberoemde popsinger Robbie Williams.

Engelen worden in de beeldende kunst meestal afgebeeld als wezens met vleugels; ze komen immers uit de hemel aangevlogen. Maar niet altijd hebben zij vleugels. Zo zag Jacob engelen met een ladder uit de hemel afdalen (Genesis 28:12).

We horen wel eens iemand zeggen: ik moet wel een beschermengel hebben, want dat en dat is mij bespaard gebleven. Anderen vertellen met zekerheid dat zij steun van engelen hebben ervaren.
Zelf heb ik nooit engelen gezien of ervaren. Misschien komen engelen op iemands pad als je er innerlijk voor open bent of als dat de wijze is waarop de onbekende bron van ons bestaan zich tot je richt?

De vraag of engelen vleugels hebben en hoe engelen worden afgebeeld, is denk ik minder belangrijk dan hun rol en wat de boodschap of steun is die zij overbrengen.
Toch vind ik kerstkaarten waarop engelen met vleugels zijn afgebeeld veel geloofwaardiger dan kaarten met engelen zonder vleugels. モEngelkens door het luchtruim zwevendヤ dat vraagt toch om vleugels!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn