Wat hebben wij van Jezus gemaakt? Een Christen …. een mens zonder nationaliteit … een wazig figuur zonder ruggengraat die alles ok vindt, een soort watje ….een baby in een krib die nooit volwassen is geworden … een vrijblijvend figuur die men kan aannemen of niet zonder consequentie omdat God toch liefde is …een goed mens ..een poppetje in de kerststal ..?
Ik ga ervan uit dat dit niet op u slaat, dat u (wij) Jezus belijden als God en mens in één, als Verlosser zonder wie wij de hemel niet inkomen omdat wij zonder Hem blijven steken in ons onvermogen om zonder zonden te leven. Als wij God willen kennen dan kijken wij naar Jezus, Hij gaf God gezicht, Hij is de afdruk van Gods wezen in Zijn Zoon.

Jezus was geen Christen, wij zijn Christenen omdat wij Hem (de Christus) willen volgen. Jezus was naar de mens een Jood. Er bestaat een legende uit de oorlog die ik u niet wil onthouden:
“voordat de preek in de kerk begon richtte de prediker zich tot de mensen en zei: willen alle Joden die hier zijn deze kerk verlaten en niet meer terugkomen, er is hier geen plaats voor hen. Het bleef even heel stil en toen hoorde men een afschuwelijk gekraak achter de prediker vandaan komen. De prediker keek om en zag Jezus van het Kruis afkomen en de kerk uit wandelen.”.

In geloof zijn niet-Jood en Jood één geworden, er is geen onderscheid meer tussen gelovigen, tussen hen die Christus hebben aangenomen als Heer en Heiland, geen mannelijk of vrouwelijk, geen slaaf of vrije (Gal. 3:28). Wij zijn allen Christenen, Jood en niet-Jood gelijk.
In ongeloof zijn wij aparte volken, Joden en heidenen en is het voor heidenen die diep van binnen wel weten dat het Joodse volk Gods oogappel is, heel moeilijk om niet jaloers te zijn. Men wil niet geloven maar is toch afgunstig en die oude bokkenpoot (satan) schatert van genoegen. Jezus komt terug in Israël dus als hij die natie om zeep kan helpen zal hij het niet laten. Toch bestaat Israël weer en zal ook niet meer verdreven worden, al satans gekonkel ten spijt. Ook in Nederland komt het antisemitisme helaas weer boven maar ook de volken zullen straks geoordeeld worden om hun houding naar het Joodse volk (Joel 3:1-3; Mtt. 25:31). Op dit moment weet ik niet zeker of Nederland als natie tot de bokken of de schapen zou behoren.

Ons zal de houding van Nederland niet worden aangerekend in zoverre als wij er niet aan hebben meegewerkt, antisemitisme is een groot kwaad en leidt niet tot iets positiefs, niet voor Joodse volk maar zeker ook niet voor de antisemiet. In Christus is de Jood onze oudere broer, de apostelen waren, met uitzondering van Lucas, allen Joden, de eerste gelovigen waren Joden en wij hebben het aan hen te danken dat wij de bijbel hebben. Zij hebben het overgeleverd, hebben ervoor geleden om ons het evangelie te brengen. En wij, wij danken God daarvoor, wij danken Jezus dat Hij Zijn leven gaf om ook ons te redden en het eeuwig leven te geven.
Straks in het Vaderhuis zullen wij wonen en zullen wij , Jood en niet-Jood tezamen, Hem loven en aanbidden. Zullen wij samen met Hem regeren omdat Hij ons verlost heeft van zonden en verzoeking.

Laten wij Hem daarvoor nu al danken en loven, samen met allen die ertoe geroepen zijn. Onze bestemming is te leven met, in en door Hem die is onze Heiland en dit leven en de keuzes die wij hier maken zijn de weg naar Hem toe.

Kies wijs, kies voor Jezus, voor Gods Zoon en vier een ZALIG KERSTFEEST !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn