Er is grote haast onder de mensen,

haast overal.

De vrede moet  nog ergens even worden

ondertekend. Bestandschending

zou nu een schande zijn.

Want…Kerstfeest komt er aan,

en de klemtoon ligt op feest.

Feest met extra eten

van de bakker en van de slager,

en van de kerst-man, die uit

Amerika is komen overwaaien

als nooit tevoren, en ons moet

overladen met luxe cadeau ‘s .

 

Al bijna heeft hij de

Europese Sint Nicolaas verslagen,

terwijl de wereld leiders strijden

om het belang van hun persoonlijke

rol.  Wat moet je er over denken ?

Gaan we straks gelukkig de

grens over van 2013 naar 2014 ?

De blik blijkt namelijk al gericht te zijn

op 2020 en 2060, ter wille van onze kinderen,

zeggen ze.  Al die economen.

Is het aftellen dan toch begonnen

zoals bij de raket, die zich

bij het punt Zero   verheffen zal om

als een trotse uitdager het heelal

in te schieten , om te laten zien

wat de mens vermag ?

 

Komt het haasten daar van ?

Bij de kooplui en bij de moeders,

bij het slijten van de waren, en

bij het optuigen van de boom vol lichtjes ?

Er is haast geboden !

Het Kerstfeest komt er aan !

 

Haast zouden we vergeten dat het God

is, Die in de mensen een welbehagen heeft,

en daar alle tijd van de wereld voor neemt

om het door een koor van hemelse engelen

te laten klinken in een stikdonkere nacht:

Stil maar…. wacht maar….er is  een Kind

geboren. Het heeft geen haast. Het groeit

met de jaren en wie in Hem zijn geloof stelt,

komt niet bedrogen uit.

Haasten is bedrog.

 

Wie ongelovig voortploegt

en zijn hakken in het zand zet,

die zal het Kind nooit naderen…..

Maar wie het Kind zijn gang laat gaan,

die komt dicht bij het Kerstfeest aan.

Komaan !

Verheug u mensenkind, en juich,

want Gods beloften duizend maal

geklonken,

zij zullen overwinnen en hun feiten

doen de vrees bij mensen slijten.

Vrees niet !

 

Hoor !  De heiden apostel Paulus schrijft

aan één der eerste christelijke gemeenten

een brief. Aan Efeze.  De lezer Heil !

Hoofdstuk 2 vers 4 en 5…….

“Omdat God zo barmhartig is,  omdat de

liefde die Hij voor ons heeft opgevat

zo groot is, heeft hij ons, die dood

 waren door onze zonden, samen

met Christus levend gemaakt.

Ook u, jij, bent nu  door zijn genade gered.

Hij heeft ons samen met hem uit

de dood opgewekt en ons een plaats

gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

Zo zal hij in de eeuwen die komen,

laten zien hoe overweldigend rijk

zijn genade is, hoe goed hij voor ons is !”

 

Dit is een boodschap voor jong en oud.

God wil niets liever dan dat wij

blijde mensen zijn.  Hij laat de aankleding

van onze feestvieringen in onze handen,

of het met veel of weinig is.

Alleen de oorsprong  en de toekomst

ligt in Gods hand.   En dat  is voor ons

ook maar de veiligste plaats.

Laten wij daarom maar met de kerk

van alle eeuwen blijven zingen:

“Komt verwondert u hier mensen,

ziet, hoe dat u God bemint….

Zie dit nieuw geboren  Kind !”

 

Haast u….en vier Féést !  Een blij Kerstfeest

gewenst.

----------------------------------------------------------

(Tekst:  N.B.V.)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn