Deze weken bevinden we ons in de periode van de voorbereiding op Kerst. Deze tijd noemen we "Advent"., dat slaat op de verwachting van de komst van Jezus Christus. Het woord is ontleend aan het Latijnse “Adventus” dat “komst” of “het komen” betekent. Bij “komst” denken we allereerst aan de komst van de Messias, 2000 jaar geleden. Toch is het begrip advent niet in de voltooide tijd vertaald. Misschien juist niet, want Hij die kwam is dezelfde als Hij die komt en Hij die komen zal. Het moet u zijn opgevallen, dat regelmatig de verbinding met de 2de komst of “wederkomst” werd gelegd, want ook dat is “Advent”. Op de tweede Advent had ik een Schriftlezing uit Lukas 3 en hierin staat in vers 5, dat kloven worden gedicht en dat kromme wegen recht worden gemaakt. Wie vandaag om zich heen kijkt ziet wel veel rechte straten, maar zoiets bestond 2000 jaar geleden ook al in Damascus. Voor het overige bewandelen vandaag een toenemend aantal mensen steeds “krommere wegen”, de kloven tussen rijk en arm worden alleen maar dieper en breder, onoverbrugbaar. Klik ik in de Internetbijbel de woordzoeker aan, dan kom ik het woord “gerechtigheid” in  meer dan 150 teksten tegen…..  2 Petrus 3 sluit aan op Advent: 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. 15 Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.


Ernst van Olffen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn