Maria en Jozef waren in Bethlehem, de stad van David en mochten overnachten in een dierenstal. Ja, ze mochten daar overnachten, het was de goedheid van een herbergier. Weldra brak het moment van haar bevalling aan en Maria bracht een zoon ter wereld die ze Jezus moesten noemen. Ze wikkelde hem in doeken en legde hun kind in een kribbe, een soort voederbak. Alleen de dieren in de stal waren getuigen en keken stil toe. Verderop liepen ontheemden richting Bethlehem. Ze schuifelden over het zandpad toen er een engel bij hen kwam en het zandpad werd verlicht door een stralend licht. Het was geen aards, maar een Hemels licht van God onze Schepper. De engel stelde de ontheemden op hun gemak: “wees niet bang, ik kom met goed nieuws dat de wereld zal blij maken. Vandaag is in Bethlehem een kind geboren. Hij is de Zoon van God en is geboren om de mensheid te redden. Ga op weg en jullie zullen een pasgeborene vinden die in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.” Van uit het Hemelse licht klonk: Ere aan God en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.
De ontheemden gingen op weg en boven een dierenstal zagen zij een prachtig licht schijnen op een kribbe waarin een kind in doeken gewikkeld lag. Deze mensen gingen naar binnen en vielen op hun knieën, de plaats was wel bekend want zij overnachten in dergelijke stallen.
Vandaag zijn er nog steeds mensen die geen huis en haard hebben. Er wordt dan geld ingezameld voor al die ontheemden, helaas bereiken deze goede gaven niet altijd de juiste personen. Is er dan niets veranderd sinds de geboorte van de Messias? Toch wel want ik blijf geloven in de kracht van God onze Schepper. Hij bevrijdt elke dag de wereld van zijn zonden. De geboorte en het sterven van Jezus is het garantiebewijs voor een toekomst voor ons allen.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn