Kerstmis in een tijd van nu is nog meer jezelf geven, is de moeheid van het denken over de miserie van je tochtgenoten tot rust brengen door positieve daden die troost en verlichting brengen.
 
De tocht van Nazareth naar Bethlehem is voor jullie de tocht naar ’t Hemelse Jeruzalem.  Vergelijk de tocht in je bestaan met de weg die Maria en Jozef zijn gegaan: een tocht vol moeilijkheden en gevaren, vermoeidheid en zelfs vijandigheid van onbekenden die zich bedreigd voelen in hun eigenbelang,  in hun eigen zekerheid en het niet weten wat de volgende dag je zal aanbieden.  Kinderen Gods, blijf toch blij vooruitzien naar de aankomst, de geboorte, van nieuw leven in de zekerheid dat je wordt geleid door de Almacht van het Goddelijk Zijn.  In de zekerheid dat de Vader Zijn kind begeleidt al is het noch in de moederschoot. Reeds dan Zijn Goddelijke persoonlijkheid  over hem openspreidt, opdat het zou geboren worden net zoals toen was voorzien in Bethlehem,... nu in het nieuwe Jeruzalem.
 
Goud, wierook en mirre stromen uit Zijn Goddelijk Hart en omgeven elk van Zijn kinderen met glans en geur dat ieder geschenk volgens zijn eigen gegevenheid schenkt.
 
Goud geeft glans en waarde voor het hart dat rust in het Zijne.  Het is een  gave van waardige liefde die puur en zuiver is omdat zij werd gesmeed vanuit de zuiverste zuiverheid.  Wees waakzaam en behoed het gehalte van Zijn zuiverheid. Laat nimmer toe Zijn authenticiteit er van  te mengen met andere legeringen.  De glans zou verdwijnen, de waarde verkleinen.
 
Wierook daalt uit Zijn Godheid neer om je hart te ontsluiten.  Brandend in je innerlijkheid, ontstoken door het vuur van onze gemengde liefde stijgt hij opnieuw op naar Zijn hemelse Rijk,  getuigend van je geloof en vooral van de hechte band tussen mensenkind en de hemelse Vader.
 
De mirre die Hij schenkt is als een zuiverende balsem die het innerlijk gemoed versterking brengt.  Mirre, ontstaan door Zijn Woord en wonden, reinigt de mens van zijn zonden.  Het is een geestelijk zuiveringszout dat niet te evenaren is.  Geen chemicaliën, geen menselijk denken kunnen ooit de heilzaamheid bewerken van Zijn geschenken die Hij iedereen voorbehoudt.
 
Zijn Goud, Zijn wierook en Zijn mirre vormen samen een heilzame schat in dit leven, uit voltrokken* liefde gegeven waardoor je,  in openhartige liefde aanvaardt, in dit vergankelijke leven eeuwige waarden kunt verwerven. 
 
Hij is Goud, Wierook en Mirre.  Amen
 
23.12.1995
 
* Voltrokken liefde: Volgens mij kunnen wij Zijn voltrokken liefde pas herkennen bij zijn kruisdood.
Het Ja-woord van Maria was het begin: de liefde,  gevolgd door een lange lijdensweg voor het gezin. Daarna  stilte.  De voltrokkenheid van de liefde is de kruisdood en de uitstorting van de Heilige Geest.
 
Verklaring van Rom. 5, 5 
Gods liefde is de liefde die God ons toedraagt en waarvan de Heilige Geest het onderpand is.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn