Er rees een sterre in de nacht om de weg te tonen aan hen die verlangend
uitkeken naar de komst van de Messias.
Het licht ging hen voor en bracht hen naar het Ware Licht.
Er was kilte in menig hart toen Gods liefde het aardse leven binnentrad; een
doodgewone baby voor de meesten, doch reeds een Koning en Redder voor de wijzen
die onmiddellijk de weg zijn opgegaan toen zij de Lichtgevende ster aan de hemel
zagen staan.
De Wijsheid in de mens is: zijn schreden kunnen richten naar het verrijkende
Licht dat hen voorgaat om hen te brengen in de tegenwoordigheid van het Heil, in
de tegenwoordigheid van Gods zoon...
in de tegenwoordigheid van God zelf.
De opslorpende gedachtegang verlaten om de weg naar binnen te gaan, waar Ik
geduldig wacht om elke mens te begroeten, verlangend naar: het geschenk van tijd
en hart.
Het geschenk van zichzelf, niet alleen aan Mij maar ter ere van Mij ook aan je
medemensen.
Het geschenk van Wierook: oprechte lofprijzing, zonder bluf, ontdaan van
zichzelf, met de fijne geuren van een zuiver hart, vermengd met de mirre van
gerechtigheid en naastenliefde en op top: het geschenk van een gouden hart, rijk
versierd met edelstenen van overtroffen deugden, ten dienst van Mijn wet en Mijn
Zijn.
Ik zie verlangend uit naar 't ontluiken van die deugdenpracht.
Ik zie met liefde neer op hen die zich in't Kind verblijden, Mijn komst
voorbereiden, opdat Ik een plaats zou vinden, een woning ter Mijner ere, een
kribbe gestald in't mensenhart, bekleed met de weelde van een liefdehart.
Daar wil Ik wonen, daar wil Ik zijn ten allen tijd, daar waar men een plaats
voor Mij heeft voorbereid, opdat Ik zou kunnen leven in 's mensens heugenis,
opdat zij zouden leven doorheen Mijn Licht dat verlicht hun duisternis.
Zo wordt hun huis volzet doorheen de luister van hun hart.
Zo wordt hun huis bewoond door Goddelijke kracht.

Maria Ramaekers

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn