Met elkaar verbonden zijn

Als we binnenkort weer Pasen vieren herdenken we de opoffering van Jezus voor ons, maar ook dat Zijn leven sterker is dan de dood. Het Laatste Avondmaal dat Jezus met Zijn discipelen vierde heeft in het christelijk geloof geleid tot een prachtig ritueel, het vieren van Heilig Avondmaal. We kennen de betekenis van het delen van brood en wijn, waarbij het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht.

Maar ook voor elke dag in ons leven heeft Jezus een boodschap aan ons allen.
Een boodschap voor ieder van ons persoonlijk.

Vlak voor dit laatste maal brengt Jezus Zijn discipelen in verwarring door hun voeten te wassen. We lezen dat uitgebreid in Johannes 13. Deze handeling werd als regel door ondergeschikten uitgevoerd en niet door de gastheer. Jezus verlaagt zich niet door deze handeling zelf te verrrichten, integendeel. Hij raakt Zijn discipelen op een bijzondere wijze aan als teken van liefde en verbondenheid. Jezus drukt hiermee iets fundamenteels uit: ‘Ik sta dicht bij jullie en schenk jullie Mijn liefde en verbondenheid. Zoals ik dit bij jullie doe, doe dat ook bij jullie naasten’.
Het gaat natuurlijk om meer dan het wassen van de voeten; het gaat om de boodschap die daarmee samenhangt.

De handelingen en de woorden van Jezus lijken vaak eenvoudig, maar hebben altijd een diepe betekenis. De boodschap is veelal verrassend verborgen in zijn eenvoud. Ook hier is dat zo. Sta dichtbij elkaar. Steun elkaar. Ga respectvol met elkaar om. Je bent niet meer of minder dan je naaste. Je bent waardevol voor de ander, zelfs in ogenschijnlijk eenvoudige en nederige dingen als het wassen van elkaars voeten. 

Verbonden zijn met elkaar kan op veel praktische manieren; geloofsverbondenheid gaat veel dieper.
Je moet bereid zijn om te delen met je hart. Herkenning van elkaars geloofservaringen is een geweldig geschenk om mee te maken. Het gaat dan om woorden die ontstaan in ons religieus bewustzijn.

Elke handeling van Jezus, elke gelijkenis van Hem heeft diepte. Jezus leidt ons steeds naar ons zelf. Wees bewust van je doen en laten. Jezus leert ons ook naar elkaar om te zien, aandacht te hebben voor elkaar en elkaar te steunen. Je bent altijd bijzonder voor elkaar, wanneer je jezelf durft te zijn. Leeftijd, achtergrond, cultuurverschillen of uiteenlopende levenservaringen zijn niet belangrijk wanneer je elkaar ontmoet in geloofsverbondenheid. De dimensie waarin we contact hebben met de ander kent geen tijd of leeftijd. Dat is de dimensie van ons geestelijke hart. Harten van mensen die aangestuurd worden door de eeuwige liefde uit de bron van ons bestaan.

Elkaar ontmoeten in verbondenheid in een gesprek met geloofs- en of gevoelsherkenning geeft adem om te leven. Herkenning van verdriet, herkenning van vreugde, herkenning van de kracht om door te gaan. Misschien wel herkenning van de ander in jezelf of van jezelf in de ander.

We zijn op een bijzondere wijze met elkaar verbonden door liefde die geen onderscheid maakt tussen mensen. Verbondenheid die gegrondvest is op Gods liefde.

Verbondenheid die door Jezus aan ons zichtbaar werd gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn