Godsvertrouwen in alle (weers)omstandigheden? Een gebeurtenis van jaren her en woorden die ik destijds hoorde, maakten een diepe indruk op me.

Op een mooie, zonnige zomermiddag begaf ik me naar de supermarkt in het kerkdorpje waar ik nu bijna 20 jaar woon. Er hing iets speciaals in de lucht, dat wees op naderend “onweer”. De winkel met enkele boodschappen verlatend, zag ik donkere wolken, die zich, in rap tempo, samenpakten. In de verte klonk het onmiskenbare, kenmerkende gerommel, met hier en daar een lichtflits.

Dichtbij de winkeldeuren bracht een heer op vergevorderde leeftijd zijn boodschappen in grote, ouderwets ogende fietstassen onder. Het viel me op dat hij klompen aan zijn voeten had. Zulk schoeisel zag ik in de toen vijf jaar dat ik dit dorpje bewoonde nooit eerder. Vervolgens viel mijn oog op zijn petje, dat al vele jaren in zijn bezit leek te zijn.

Zeker 45 jaar geleden kwam ik geregeld in een streek met dicht bijeen gelegen kleine dorpjes waarin zo’n tijdsbeeld destijds al niet vaak meer waarneembaar was. De “stadsen” hadden het, zonder denigrerende bedoeling, destijds al over “boerkes van buten”. De lange tijd die verstreken was tussen ontmoetingen met “boerkes van buten” en nu iemand zien die er nog net zó uitzag, moet aanleiding gevormd hebben om deze man tersluiks wat beter bekijken.

Hij, geheel opgaand in het opbergen van zijn boodschappen, had een verweerd, vriendelijk gezicht. Voor mij was hij onbekend, maar een dame die de winkel gehaast verliet zei in het voorbijgaan: “Hent, schiet maar gauw op, want er komt een fikse bui aan.” Hent zei hierop onverstoord: “Die het nat maakt, maakt het ook weer dreug.”

“Wat een Godsvertrouwen,” dacht ik. “Hents reactie klinkt me als een getuigenis, in alle eenvoud verwoord, in de oren. Hent geeft niet te kennen dat er “vies” weer op til is. Hij ervaart geen dreiging in het omslaand weer. Hij maakt zich niet druk om de stortbui die op uitbarsten staat. Hij neemt het op de koop toe als hij op weg naar huis door en door nat regent. Hij neemt het weer zoals het komt.”

Misschien maakte Hent zich af en toe – of zelfs geregeld – “zorgen voor morgen,” maar op het moment dat ik zijn repliek vernam, gaf Hij God, die ons in zijn Wijsheid naast zon en warme dagen ook verfrissende regen geeft, de eer: God is in alle omstandigheden aanwezig.

Gezien de hoge leeftijd waarop ik hem destijds inschatte is Hent wellicht geen inwoner meer van dit dorpje. Het kan zijn dat hij rust op het kerkhof van de katholieke kerk, die sinds 27 juni 2021 niet meer als zodanig dienst doet. Toch denk ik nog vaak aan die mij onbekende Hent.

Het is niet altijd eenvoudig om je geen zorgen voor morgen te maken. Het kan (te) veel gevraagd zijn om God in alle omstandigheden dank te zeggen. Het zo zelfs per dag en uur veranderende weertje in Nederland biedt echter volop alledaagse en dagelijkse oefeningen om dat te leren. Hierdoor kan je, als je in zwaar weer verkeert, beter dan zonder lessen die de natuur ons biedt, stilstaan bij Jezus' woorden in Mat. 6:25, 27 en 31-34 over je geen zorgen maken. Het helpt ook bij in praktijk brengen wat Paulus ons in Thes. 5:18 aanraadt: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” en hetgeen hij in Fil. 4:6-7 zegt: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Passages uit de Bijbel kunnen moeilijk zijn om te onthouden. Breng uzelf eenvoudigweg in herinnering wat Hent vol Godsvertrouwen zei: “Die het nat maakt, maakt het ook weer droog.”

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn