Alles draait om vertrouwen.

In een moeilijke periode in je leven besef je soms te weinig de kracht in jezelf.
Alles wat je nodig hebt heb je al van onze Schepper gekregen.
Je kunt het, geloof in je zelf. Alles draait om vertrouwen.

Het geloof …God, Jezus, de Heilige Geest …geeft handreikingen om het leven aan te kunnen. Het leven moet je zelf leven. Je bent Gods kind en Hij heeft je voorzien van alle mogelijkheden om het leven met ups en downs te leven. Hij kan niet je pijn weg nemen. Hij geeft je de kracht om het zelf te doen. Ook Jezus moest het alleen doen. God nam Zijn lijden niet over. Zijn laatste woorden aan het kruis zijn van immense betekenis. ….Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest…Dit zijn wezenlijke woorden van aanvaarden, van overgave, van vertrouwen en van verbondenheid met Zijn Vader. Als Petrus naar Jezus op het water kijkt en begint te lopen steekt Jezus zijn hand uit. Kom ik ben er voor je. Maar je moet zelf lopen. Dat lukt Petrus even, dan verliest hij zijn zekerheid en dreigt te verdrinken als hij door het laagje van vertrouwen zakt. 

Je weet dat je het kunt. Wat zo’n pijn doet is om weer vreugde te vinden in wat je doet. Het is niet leuk om niet intens blij te kunnen zijn. Het leven is dan zo vermoeiend. Zelfs het opnoemen of opschrijven van dingen die je blij maken lijkt zinloos, maar is het niet.
Hoe raar het ook klinkt, de weg is soms het uitschakelen van gedachten en het bewust beleven van het nu. Dat lukt maar even. Ons diepe bewustzijn ligt in de rust tussen de gedachten. Open je hart met een stil gebed. Daar ontmoet je zonder woorden en met ontvangend gevoel de essentie van Gods nabijheid. Daar ligt de bewustwording dat je er niet alleen voorstaat. En dat je het kunt. In je diepste innerlijk en in alle stilte opent zich de weg naar religieus vertrouwen.
Met aarzelend vertrouwen de weg terug vinden naar de blijdschap van het geloof en de vreugde in het leven is vaak een lange weg. En het is een weg met klinkers. Sommige klinkers geven een fijn gevoel als je daarop stapt. Dat zijn warme stralende lichtgevende klinkers. De opgave is de juiste klinkers te vinden. Hoe verder je kijkt hoe meer de gloed van de blijde klinkers gaat overheersen.
Het leven van Jezus was in menselijke termen niet eenvoudig, maar straalde ongeëvenaard. De vreugde die Hij ons geeft ligt in de manier zoals Hij in het leven stond. Met vertrouwen in Zijn Vader en met diepe en dienende verbondenheid met de mensen op zijn pad. Hij wijst erop dat de hemel niet alleen vaag ver weg is, maar ook heel concreet in onszelf is.
Je kunt het leven aan door op Hem te vertrouwen, en daardoor te geloven in je eigen kracht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn