Marcus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Toen ik begon aan deze overdenking kwam er gelijk een woord in mij op: Tegengeluid. Ik ging op zoek, want het woord "tegen" komt al snel negatief over, maar het kan ook heel verfrissend zijn. Niet het geluid dat de wereld wil horen, niet de woorden die wenselijk zijn, maar een ander geluid en een belangrijke  boodschap.

Het grappige is dat ik me al dagen stoor aan een vogel die dichtbij ons huis steeds hetzelfde deuntje fluit. Elke dag, zelfs 's nachts hoor ik het beestje en ik mopperde of die niet eens een ander deuntje kon fluiten. Ik vroeg me zelfs af waarom God vogels zo gemaakt heeft, de ene vogel fluit het mooiste deuntje en de andere vogel fluit twee of drie dezelfde noten. Maar niemand weet wat zo'n vogel zegt, misschien is het een boodschap voor de andere vogels, steeds dezelfde boodschap, maar zo enorm belangrijk. Wat we wel weten is hoe Jezus op aarde wandelde en hoe Hij de woorden van Zijn Vader sprak. Het was niet het gebruikelijke geluid, niet een boodschap zoals de mensen graag wilden horen, het was zeker een ander geluid. Je kunt dit gerust benoemen als tegengeluid. In een wereld waar mensen oordeelden en mensen bestraften sprak Hij over vergeving en nieuwe kansen. Waar mensen de toekomst somber inzagen bracht Hij een boodschap van hoop. Mensen die vernederd werden heeft Hij verhoogd. Zieken en zwakken heeft Hij naar zich toe getrokken en Zijn liefde aan hen betoond. Het was een liefdevol, maar soms ook confronterend en duidelijk tegengeluid, maar heel belangrijk.

Als ik dan toch terugkeer naar die vogel met steeds datzelfde deuntje denk ik: Ja Jezus is gisteren en heden dezelfde, ook Zijn boodschap is dezelfde, die verandert niet. Al storen velen zich eraan, Hij blijft het meegeven. Bekeer U! We gaan richting Hemelvaart en dat is ook wat je dan terugziet in Gods woord. Jezus die de weg bewandelde, die in handel, wandel en woord een ander geluid bracht en die Zijn discipelen, Zijn volgelingen -dus ook ons- een opdracht meegaf voordat Hij heenging naar Zijn Vader. Ga heen in de gehele wereld en verkondig het evangelie aan iedereen. Dat tegengeluid mogen ook wij brengen, misschien in de ogen van anderen steeds hetzelfde deuntje, misschien ongewenst, maar wel met een geweldig vooruitzicht voor hen die horen en volgen, hen wacht een toekomst in de eeuwigheid bij Hem en de Vader. Laten wij dat tegengeluid brengen in woord en daad, in handel en wandel uitdragen!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn