Heilige Vader in de Hemel
Schepper van Hemel, Aarde en Universum
Alles is ontstaan door U.
Niets is meer of groter dan U bent!
En toch Vader kent U mij.
Een nietig klein mens op de door U geschapen aarde.

Ik heb geleerd dat ik tot U mag bidden
dat ik mag bidden in de Naam van Uw Zoon
mijn Heer en Heiland, Jezus Christus
en in mijn gebed geleid mag zijn,
geleid door de Heilige Geest
Die mij woorden van gebed geeft.

Ik wil U Die zo Heilig en Groot zijt
vragen om vergeving van mijn dwalingen
in mijn daden
in mijn nalatigheden
in mijn gedachten
in mijn gevoelens.

Vergeef mij Liefdevolle Vader
als ik niet heb geleefd naar Uw Wil
dat bid ik U in de Naam van Jezus
Die voor al mijn dwalingen en overtredingen
de schuld heeft gedragen en voldaan
die ik niet kon voldoen.

Zie toch niet naar mijn onvermogen en tekortkomingen
maar verhoor mijn gebed
ziende op Uw Zoon Jezus
en vanuit Uw Heilige Liefde en Trouw.

Geef Mij inzicht en wijsheid Vader,
zodat ik leef naar Uw Welbehagen
dat ik word gedreven door liefde voor U
dat ik keuzes maak
dat ik gedachten denk
dat ik gevoelens voel
die goed zijn in Uw Ogen.

Zodat ik door Uw Geest geleid
wandel op Uw Weg
misleidingen en verleidingen
doorzie en weersta
in deze ingewikkelde tijd
deze eindtijd
waarin er zoveel verwarrende berichten
en gebeurtenissen mij overladen
en mijn gedachten en gevoelens verontrusten.

Ik vraag Uw Vergeving,
Uw Zegen en Uw bescherming
Mijn God en Heilige Vader
zodat ik als Uw Zoon
mijn Heer en Heiland Jezus Christus komt
of als ik voortijdig voor Uw aangezicht moet verschijnen
ik onberispelijk
gereinigd en geheiligd mag zijn
tot Uw Eer en Glorie.

Amen
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn