Liefde is de sleutel tot alles

Jezus bracht een nieuw inzicht over liefde als drijvende kracht in ons bestaan. Onbaatzuchtige liefde die Hij ons voorhield en waar Hij Zijn leven voor gaf. Hij maakte ons vertrouwd met God als liefdevol mysterie van ons bestaan. En gelijktijdig wijst Hij ons op de noodzaak om elkaar lief te hebben als jezelf. Een praktisch onmogelijke opgave, maar een opgave die je voortdurend tot nadenken brengt. Ook in het  jaar dat voor ons ligt.

Jezus leerde de mensen destijds, en leert ons nu nog steeds, bewust in het leven te staan. Kijk om je heen, kijk naar de schepping, kijk naar de medemens, maar kijk ook naar jezelf. Met al je zwakheden en beperkingen ben je en blijf je een kind van liefde dat welkom is in de schepping. Je bent een kind van God, zoals we de bron van ons bestaan mogen noemen.
God manifesteert zich in de liefde. De liefde is van altijd en zal zo blijven, zolang de schepping er is. Dat vormt de kern van ons geestelijk bestaan. God spreekt in de liefde en is aanwezig in de verbondenheid tussen mensen die door Zijn Woord geraakt zijn.

Jezus maakt ons dat duidelijk in Zijn twee alomvattende geboden, waarin de liefde centraal staat:

“Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod”. Ik lees daarin: Heb de schepper en de schepping lief/accepteer het bestaan/ maar accepteer ook jezelf als onderdeel van de schepping/heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.
Het tweede gebod daaraan gelijk, is: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. Ik begrijp daaruit geef door wat je van Hem ontvangt in handelen naar je medemens. Bekommer je om je naaste, maar bekommer je ook om jezelf.

De schepping is vol kracht, leven en dynamiek. De schepping bruist van liefde en optimisme om door te gaan, ook al zijn er tegenslagen. Mensen die hun kinderen in een wereld vol onzekerheid en bedreigingen durven groot te brengen.
Liefde is de essentie van het leven en maakt het leven waardevol. Maar liefde is net zo min als God met woorden te omschrijven. Het ontbreekt niet aan mooie beeldspraak en omschrijvingen over wat liefde is. Toch is het ongrijpbaar. Je kunt niet zeggen, ik ga liefde voelen voor die of dat. Liefde is onbegrensd, liefde is onbepaald, liefde is het begin en het einde, liefde is het leven. Liefde is iets dat zich voltrekt buiten onze directe wil. Het overkomt je, het wordt je gegeven. Mis het niet. Als je er voor openstaat kan de liefde door je heen stromen, liefde om te geven en liefde om te ontvangen. Liefde kan pas stromen als je het toelaat en durft te voelen. Dus dat je er ook voor open staat. Vertrouwen in liefde hebben is een kwetsbaar feit. Liefde tonen en ontvangen raakt in de kern.

Het beeld dat God liefde is, vind ik prachtig. In 1 Johannes 4:16 staat: ‘God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem’.

Liefde is de poort naar God. Liefde leidt naar vertrouwen, ook in onze medemens.
Gods liefde is blijvend, niet-liefde is tijdelijk. Liefde overwint altijd, al duurt het soms lang, al verwacht je het niet meer. Liefde stagneert niet, liefde stroomt. Als je liefde ervaart ga je dat ook vanzelf doorgeven, in grote en kleine dingen.Gods liefde opent ons hart. Liefde die we kunnen zien en ervaren in contact met elkaar.

Hoe moeilijk is het als je in een haast uitzichtloze situatie zit. Een situatie waarin het moeilijk is om je staande te houden. Haal je dan hoop uit de woorden over liefde? Weet dan dat in de diepte van ons innerlijk, in de kern van ons bewustzijn de liefde, naast geloof en hoop altijd aanwezig zal zijn. Wij zijn door Gods liefde geschapen.

Liefde is onze wezenlijke geaardheid. Liefde is de sleutel tot alles.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn