Verbondenheid door corona


Het is in veel opzichten een bijzondere tijd. Al haast een jaar lang houdt het corona virus ons in zijn macht. Haast bij alle handelingen die we verrichten of bij alle dingen die we doen moeten we nadenken of het toegestaan is. We kennen allen de voorbeelden daarvan.
Er is veel pijn en verdriet als je zelf of mensen om je heen besmet raken, ernstig ziek worden of overlijden. Er wordt door onderzoekers en mensen in de zorg indrukwekkend gepresteerd om ons door deze moeilijke tijd heen te helpen.
Hoe lang duurt de lockdown waar we nu mee te maken hebben?
Gelukkig weten we dat er in ons geloof nooit een lockdown is; in tegendeel Gods Woord gaat nooit op slot. Op geestelijk vlak worden veel mooie nieuwe initiatieven ontwikkeld.

In het begin van dit jaar is in de VS een schitterende nieuwe gezongen zegenbede uitgekomen. Gebaseerd op de zegen uit Numeri 6:24-26. ‘De Here zegene en behoede u, De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede’.

De nieuwe gezongen zegenbede heet The Blessing. Dit nummer is inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Enkele fragmenten daaruit zijn:

De Heer zegent en beschermt jou. Zijn nabijheid geeft Hij. Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede’

‘Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt na jou, en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou. Hij is met jou’

‘In de ochtend en in de avond, In jouw komen en jouw weggaan,
In jouw huilen en in jouw lachen. Hij is voor jou’

Dit nummer heeft in korte tijd een heel brede toepassing gevonden als steun in corona tijd. Wanneer men op YouTube zoekt met de woorden The Blessing in combinatie met een land komen prachtige uitvoeringen naar voren. Vaak gepresenteerd in een corona-verantwoorde landsbrede opzet. Onder meer Nederland (o.a. Nederland Zingt), Duitsland, Israël (Hebrew versie), Egypte, Frankrijk, Engeland e.a. Of meerdere landen samen, zoals bij de Arabic versie (16 Arabische nationaliteiten)

Men zoekt naar Gods nabijheid, naar verbondenheid met Hem, naar Zijn steun in deze moeilijke tijd. Er is een duidelijke behoefte zich met Hem verbonden te voelen om daardoor met de onzekerheid van deze tijd om te kunnen gaan. Maar mensen hebben ook behoefte aan elkaars steun. Gods Woord geeft verbondenheid. Verschillende geloofsrichtingen zoeken verbondenheid met elkaar rondom dit prachtige lied. Ik vind het indrukwekkend wat een positief effect een gezamenlijke vijand in de vorm van een virus op ons heeft.

Jezus leert ons: heb God lief, heb lief alles wat is, accepteer het bestaan, heb vertrouwen in voorspoed en bij tegenspoed.
Leef in verbondenheid met Hem.

Jezus leert ons ook naar elkaar om te zien, aandacht te hebben voor elkaar en elkaar te steunen.
Je mag in aansluiting op de woorden “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” ook wel zeggen:
Leef in verbondenheid met elkaar.

Verbondenheid in liefde die gegrondvest op Gods Woord, op Gods liefde.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn