Beeldspraak en religieuze verdieping

Beeldspraak wordt gebruikt om iets bijzonders uit te drukken. Iets wat een relatie heeft met de werkelijkheid, maar niet tastbaar is. Beeldspraak geeft je (religieus) gevoel ruimte voor verdieping.

 Wie kent niet de schitterende ruimtelijke woorden uit het Oude testament uit Genesis 1:

............ de Geest Gods zweefde over de wateren.....…

De woorden van Jezus vind ik vooral op de individuele mens/op mijzelf gericht. Hij spreekt ons direct aan op ons handelen en onze verantwoordelijkheid voor onze naasten.Jezus gebruikt veel beeldspraak en gelijkenissen om tot ons door te dringen, om ons bewust te maken van goed en kwaad, en van onze gedrag in deze wereld. Hij opent met Zijn woorden de poort naar de bron van ons bestaan.

In beeldspraak kan ik ook zeggen, Jezus leert ons inzien, dat :

..........de adem Gods zweeft over de mensen….

 Johannes begint zijn evangelie met de prachtige woorden:

.......In den Beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God.…

Ik kan dat ook omschrijven als :

…....In de Eeuwigheid is de Liefde, en de Liefde is bij God en de Liefde is God…

 In Johannes 1 staat schitterend geschreven :

…...en het Woord is Vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.…

Dat gaat over het leven van Jezus. Dat lijkt ver weg. Dat lijkt voorbij, maar dat is het niet denk ik. De periode na de kruisiging, zoals opstanding en hemelvaart vind ik verstandelijk moeilijk te begrijpen. Dat moet je geloven. Maar de feiten zijn minder belangrijk dan het gevoel dat ik daarbij heb. Als ik de afsluiting van het leven van Jezus op deze aarde denkbeeldig omschrijf als :

.......en het Vlees is weer Geest/is weer Woord geworden en woont in ons….

dan vallen mijn gedachten over wat er precies is gebeurd weg. Zij zijn ook niet belangrijk meer.
Want Jezus heeft met zijn leven en opoffering de weg voor ons geopend naar een nieuwe toekomst.
De Geest en de Woorden van Jezus blijven na zijn leven heel dichtbij de mensen. Ze zijn actueel en niet vrijblijvend.

Poëtische woorden en beeldspraak zijn belangrijk voor de verdieping van ons religieus bewustzijn.
Het religieus bewustzijn is de basis van waaruit concrete acties en daden voortkomen. 

Over het omgaan met elkaar houdt Jezus ons de fundamentele woorden voor:
‘Heb je naasten lief als jezelf’ ofwel ‘Behandel je naasten zoals jezelf behandeld wilt worden’

Duidelijke woorden zonder poëzie, zonder beeldspraak.
Woorden van alledag die geen ruimtelijke uitleg nodig hebben!

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn