Praktisch handelenDe woorden van Jezus zijn nooit algemeen, maar altijd op de individuele mens gericht. Zij spreken ons direct aan. Zij zijn persoonlijk en proberen ons tot ontplooiing te brengen.
Als je kiest voor Jezus ga je een verbintenis aan die niet vrijblijvend is.
Hij opent het hart in ons gevoel. Hij opent poorten in ons bewustzijn, poorten naar God en de waarheid. In het verlengde daarvan ligt het praktisch handelen.

In Matth←us 10:37 spreekt Jezus de ogenschijnlijk merkwaardige woorden 'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij is Mij niet waardig'. Woorden die in tegenstrijd lijken met het gebod over het respect hebben voor vader en moeder, dat omschreven is als 'Eert uw vader en moeder'.

Deze woorden van Jezus hebben voor mij een symbolische betekenis. Het gaat om je volledige inzet als je Hem wilt volgen op Zijn weg van naastenliefde. Dat vraagt om praktisch handelen.

Jezus toelaten vereist moed, je wordt kwetsbaar en niemand weet waar Hij je naar toe leidt.
Het vereist vertrouwen om met Hem op weg te gaan. Destijds konden de mensen de woorden van Jezus direct horen. Toch waren er maar weinig die Hem daadwerkelijk durfden te volgen. Dat was best wel vol risico en onzekerheid. Velen waren er niet klaar voor. Zij waren te veel gehecht aan de oude situatie en hun oude opvattingen.

Na ruim 2000 jaar zijn Zijn woorden en Zijn oproep nog steeds actueel. Zijn woorden worden door mensen doorverteld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Er wordt veel kennis vergaard en overgedragen. Met Hem op weg gaan is nu niet meer letterlijk zo. Het gaat om een nieuwe weg in je leven, maar ook over het loslaten van je oude kijk naar de wereld en de medemens.

Jezus leert ons geen feiten, maar probeert ons inzicht te geven. Hij geeft ons inzicht in ons handelen, in ons denken en in ons doen en laten. Hij maakt ons bewust dat de waarheid direct zichtbaar is als je je ogen werkelijk opent. Hij laat je ervaren dat God niet verborgen is als je je hart werkelijk opent. Hij geeft je vertrouwen als je je gevoel werkelijk opent. Hij laat zien dat God zich misschien het meeste in je naaste openbaart.

Jezus roept ons tot het liefhebben van je naaste als jezelf. De oproep is persoonlijk. De oproep vraagt niet om theologische kennis. De oproep is gericht op heel praktische zaken van alledag.
Ga om met de ander zoals jij ook wilt dat de ander met jou omgaat.

Wees bewust van je (voor)oordelen.
Door te oordelen sluit je je af voor de naaste en ontmoet je de ander niet echt.
Met een glimlach kun je afstand overbruggen.
Met wat tijd voor elkaar kun je warmte delen.
Met wat aandacht kun je naast iemand staan.

Jezus leert ons geen woorden, maar vraagt ons om daden.
Is praktisch handelen niet de basis van onze religie?
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn