19 april 2018 was het weer zover, een koninklijk huwelijk. En masse zaten we voor de tv om dit te volgen, de bruidsjurk, de hoedjes, de gasten, de rijtoer met de mooie paarden voor de koets, overal werd van gesmuld. Wij, gewone stervelingen, beleven dit als een sprookje waaraan we ons vergapen terwijl we beseffen dat zo'n gebeuren niet voor ons is weggelegd, de wereld kijkt niet mee bij onze huwelijken, er staan geen talloze camera's gericht op ons bij ons ja-woord, de krant schrijft er niet over en het journaal besteedt er geen aandacht aan.

Toch, beste lezer, ook voor ons komt er zo'n huwelijk, een Koninklijk huwelijk. Wij zullen de bruid zijn, Zijn bruid. In flonkerende hemelzalen wordt ons huwelijk voltrokken, daar ontmoeten wij onze bruidegom, een mooier en belangrijker huwelijk dan dit bestaat niet. Het ja-woord hebben wij al gegeven aan Hem die is onze geliefde Heer maar het feest, dat heerlijke geweldige feest zal bij God gevierd worden als Hij ons heeft gehaald. Het bruiloftsmaal zal ons worden opgediend en wij zullen genieten, wij gewone stervelingen zullen het feest der feesten meemaken. Dan worden wij bevestigd als Koningskinderen, wij zullen kronen dragen en stralen. Ja, ook u als u wilt.

Dus, kijk naar uitzendingen als op 19 april maar wees niet jaloers, denk niet dat het niet voor u is want het komt ook voor ons. Die dag, die schitterende dag waarop wij Zijn bruid zijn. Ik moet opeens denken aan een liedje van Wim Sonneveld “zeg maar ja tegen het leven, anders zegt het leven nog nee”. Dat leven voor ons is Jezus, Hij die is de weg, de waarheid en het leven, heeft ons uitverkoren om de bruid te zijn, wij die in Hem geloven, die Hem liefhebben en die Hij liefheeft. Want Hij heeft ons lief met een liefde die alles overstijgt, een liefde die eeuwig is, een liefde die ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat. In Hem is God onze Abba, onze Vader, de Schepper van de hemel en de aarde wil onze Vader zijn en geeft ons deel aan Zijn heerlijkheid samen met Jezus.

De wereld gaat razendsnel toe naar een climax, een climax niet van vreugde maar van ellende. De wreedheden niet alleen tegen mensen maar ook tegen de natuur en de dieren nemen alleen maar toe. Veel, heel veel, wordt geofferd aan geld en met dat geld steken wij elkaar ook op kleine schaal de ogen uit. Het moet vaak allemaal groter, mooier, duurder dan de anderen, de overtreffende trap wordt nagestreefd. De rijen voor de winkel als er weer een nieuwe mobiel uitkomt, natuurlijk duur, zijn mega want men wil “meetellen”.

Zo niet wij, wij toch niet …? genoeg is genoeg, meer dan genoeg hoeft niet. Wij hoeven wat wij hebben niet af te meten aan wat een ander heeft, laten wij elkaar niet opjagen. Onze Heer had weinig toen Hij hier liep, geen zacht bed, geen eigen villa, geen dure restaurants of kleding en het was Hem genoeg. Hij bracht iets dat veel belangrijker was, de vrede met onze Vader door Hem en dat overstijgt alles want dát (geen wereldse zaken) bepaalt waar wij straks zullen leven. Dat bepaalt of wij behoren tot de bruid en zullen deelnemen aan hét Bruiloftsmaal. De ellende die hier zal komen hoeven wij niet mee te maken want zoals Openbaring 3:10 zegt dat wij omdat wij Hem zijn blijven verwachten Hij ons zal bewaren voor die tijd van ellende.

Leef uw leven, vergeet de vrijgevigheid en voorbede niet, help waar u kunt helpen en bied een luisterend oor aan wie het nodig heeft maar verlies uw hart niet aan deze wereld of de dingen van deze wereld. Ons hart behoort aan Hem die is onze Heer en Verlosser, aan Hem die is de weg, de waarheid en het leven (niet een weg, een waarheid en een leven) maar de enige weg naar God (Hand. 4:12).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn