LIJKT HET ER OP….OF IS HET ZO ? ?

Zie zo, de titel staat. Voor een “overdenking” die al weer een poosje mijn denken en beleven van het leven, bezig houdt.
U kent dat zeker ook wel. Dingen die je hoort…..hoor jij eigenlijk anders.
Zaken die mensen raken, raken jou ook, maar in een dieper, ander perspectief.
Bijbel teksten spreken mensen aan, vaak wel de aller bekendste.
En zo valt de ene dag over de andere heen….wat hebben we het toch druk niet !
Jongeren ervaren het zo, en ouderen begrijpen er niets meer van. Nu ben je gepensioneerd, zeeën van tijd denken anderen, maar onlangs zei ik tegen mijn vrouw,
toen het al weer dik na twaalven was: we zouden eigenlijk 2 x 24 uur in één dag
mogen hebben. Misschien zouden we dan nog eens een uurtje tijd overhouden.
Ik denk dat de geleerden er ook niet meer helemaal uitkomen, na de ontdekking van
de 24 uurs economie.
Mensen die hun schouders ophalen alsof het zo erg niet is, die horen zeker tot de categorie “lijkt het er op…of is het zo ??”
De bijbel zegt: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebr. 11 : 1 ) Het draait om zekerheid. Voor iemand die al jong een gelovige wilde zijn, lijkt het op oudere leeftijd wel vanzelfsprekend, maar toch…. Of je vluchtte weg van de gemeenschap van gelovigen,
want in je pubertijd wil je zeker weten, en minder geloven……in die tijd moeten jongeren veel verwerken. Want ze willen weten wat het geloof tenslotte opbrengt aan positieve ervaringen.
Ouderen zouden wel eens mogen oppassen in al hun gesprekken over mede broeders en zusters, voorgangers en systemen in de kerk. Kritiek is zo dodelijk ! En jongeren zijn zó gevoelig.
Als je dan met jouw jonge geloofservaringen het leven hebt durven betreden,
en door vele stormen bent heen gekomen…. Verschillende geloofsgemeenschappen
“aan den lijve hebt ondervonden” en een schat aan liederen en melodieën hebt
verkregen, dan valt al het oude, het menselijke, het onaffe van je af….en groeit
door de verdrukking heen de zekerheid van wat God geeft. Ja, het lijkt wel of het vragen steeds minder wordt en het danken meer.
Wie wat langer meeloopt op het kerkelijk erf, zal zeker vele malen de prediking over
de geloofsgetuigenissen gehoord hebben, uit Hebreeën 11.
Het begon al allemaal met Abraham, die in gehoorzaamheid trok naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. Hij wist zich geroepen, wist niet waar hij uitkomen zou…. Hij zat misschien ook wel met de vraag of het werkelijk zo zal gebeuren,
of dat het er misschien op zou kunnen lijken. Zekerheid en onzekerheid wisselen elkaar af, maar het geloof wint ! En Abraham had geloof in God die de ontwerper en onderhouder in deze wereld is. –
Wij hebben inmiddels de feesten van Kerst- Pasen en Pinksteren al weer achter de rug.
Heeft u, heb jij een goed Pinksterfeest gehad ? Je wordt met die feesten toch telkens weer verzekerd van de goede daden van God. Hij schiep voor ons de wereld,
Hij gaf Zijn zoon…..en de Zoon gaf Zijn Geest op dat de wereld geloven zou !
In het jaar 1992 , waarschijnlijk in een periode waarin je geloof beproefd wordt, schreef ik deze woorden in mijn bijbel:

“Ik wil mij niet laten leiden door gevoel dat misleidend is, maar ik wil mij laten leiden door GELOOF, dat bevrijdend is ! “ -
Galaten 5 vers 1 zegt: Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons
vrij gemaakt.
En in vers 13 : Gij zijt geroepen…om vrij te zijn! Dient elkander door de liefde !
“Want waar de Geest des Heren is…is vrijheid !” ( 2 Kor. 3 : 17 ) –
Als je deze dingen zo overdenkt, kom je vanzelf onder de indruk van de diepe
waarde van dit ene boek, dat in de wereld haar plaats gekregen heeft, de Bijbel.
Lees je bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag,
Wat denkt u, wat denk jij: Lijkt het er alleen maar op….of is het werkelijk zo ?
Ik heb na jaren van strijd en overwinnen er alle reden toe, om het laatste te kiezen.
Misschien denkt iemand wel, dat hier een oudere gelovige spreekt. Dan heeft die persoon wel gelijk. Maar ik zou wel willen dat vele jongeren, die misschien naar antwoorden zoeken op hun vragen, ook de rubriek Overdenkingen op de PC zouden vinden. Dan zou misschien een getuigenis van geloof, ook werken als dat ene noodzakelijke duwtje in de rug. Daar hoeft niemand zich voor te schamen, het
is alleen maar bedoeld als een zegen van God.
Inderdaad, ik mocht onlangs mijn 81e verjaardag vieren. En samen met mijn
vrouw beleefden wij de dag dat we 53 jaar getrouwd mogen zijn. Ik had bloemen voor haar gekocht en in de nacht voor onze trouwdag, schreef ik een paar letters
op een Bedankt-kaart. Zo’n kunstzinnig kaartje, dat je ontvangt als je nu en dan goede doelen steunt. U kent ze vast wel !
Dit schreef ik: Hanna en Frits
Bedankt is maar een heel klein woord,
maar het houdt veel in !
Boven alles klinkt er door,
dat ik jou bemin.
Jij van mij…en ik van jou,
en daarboven ’t Hart van God.
Van een sterker koord….,
heb ik nog niet gehoord !
(met dank zeggen wij samen Amen! )
Drieënvijftig jaar geleden ging de huwelijkspreek over Prediker 4: 12
“Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken !”
Om af te ronden wil ik graag zeggen dat het goed is als christenen elkaar
zoveel mogelijk zouden bemoedigen. Heel dikwijls willen wij onze diepere
bron niet zo makkelijk delen. Laten we maar stoer doen….blijf maar een beetje
oppervlakkig, de mensen begrijpen je toch niet. Allemaal stemmetjes die je bij de waarheid vandaan proberen te houden.
Ik was werkelijk blij verrast, toen op mijn verjaardag meerdere goede vrienden
en familie leden, mij een troostend bijbel woord toekenden. Het viel echt op….
ze deden dat vroeger minder. Lijkt het er op…of is het zo ? Want nu ik over de
tachtig ben geworden , dringt de tijd, om iets mee te geven. Ik geloof dat het
ingevingen van God kunnen zijn. Die anderen zijn immers ook een dagje ouder geworden ! Ik las:
- Leer ons zo onze dagen tellen….dat wij een wijs hart bekomen.
- Dat je gezond mag blijven…..
- We wensen je nog veel goede jaren…..
- Heel hartelijk gefeliciteerd. We wensen je bovenal Gods zegen.
- Mijn hoop is op U Heer, mijn kracht is in U Heer, Mijn hart is van U Heer,
- Van U !
- 81 jaar alweer, schreef mijn kleindochter van uit Spanje, en zij is 19
- We wensen je een gezegend jaar, dat je Gods nabijheid mag ervaren
- en je geborgen weet in het holle van Zijn hand. (een lied)
- Zing vrolijk voor God, onze Kracht, juich voor de God van Jakob.
- Jesaja 46 : 4 Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid
- zal ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.
- Ken Hem in al uw wegen!
- De Heer is alles wat ik nodig heb, op hem vertrouw ik. (klaagliederen 3:26)
- Van alles wat we de komende jaren nog mogen meemaken, hoop ik maar
- één ding steeds sterker te zien: de vele zegen en aanwezigheid van onze
- Here Jezus Christus, onze God !
- Dank U voor deze nieuwe dag, die ik van U ontvangen mag.
- Matt. 24 : Ik ben met U tot aan het einde der wereld.

Goede vrienden, en lieve kinderen, wat ben je er rijk mee !
Wat is het goed om tussen alle drukte van de dag (dagen) momenten te
kiezen, om te inventariseren, te overdenken en te delen. Twijfel, ga heen!
Lijkt het er op….? Ik wens u toe dat u kunt zeggen: Nee, het is zo !
-o0o-
Apeldoorn, 1 juni 2018 (te lezen: 1 Cor. 2 : 12 t/m 3 : 9)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn