Debora en ook Jaël     vrouwen uit Israël.
Een profetesse was Debora     getrouwd met Lappidôth.
Tussen Beth-el en Rama     daar heeft ze gewoond.
In de tijd dat Jabin     koning was van Kanaän.
Sisera was "zijn man"     als krijgsoverste, van wie hij vernam,
dat die kreeg door zijn hoofd:     geslagen, een pin,
door een vrouw, met de naam:     Jaël, in wiens tent
hij was gevlucht     en daar met een diepe zucht
in slaap viel     nergens meer van weet of iets kent!
Hier wordt onttogen:     zijn ziel
voor Jaëls ogen!     Wat een afgang,
voor een man met deze rang     Maar wat een les:
Een tweesnijdend mes     is Gods Woord!
Als dat niet wordt geloofd,     ook al wonen we in een oord,
waar Gods Woord wordt gehoord     en hebben we heel de Bijbel
in ons hoofd     dan is alles nog ijdel!
Als we niet zijn gewassen,     in Christus' bloed;
dan moeten we heel goed oppassen,     want satan weet ook wat hij doet!
Debora kan ook zingen     Samen met Barak
haar medestrijder;     zingen zij en zijn zo verspreider
van Gods eer!     Als we zo beginnen
Gods heerlijkheid beminnen,     zullen we in Hem overwinnen!
Debora was richteres, maar ook wel     genoemd, een moeder in Israël!
Gezegend was Jaël     de vrouw van Heber de Keniet.
En ziet:     Ze overwon een man,
door aan hem goed te doen     en toch viel hij onder haar hand.
In zijn vaderland;     keek een moeder uit, toen
de strijd voorbij was;     naar haar zoon, maar dan:
dan hoort ze het pas;     Haar zoon; gebleven in de strijd!
Zijn dood, door een vrouw bereid!     Als de Heere werkt;
wie zal het dan keren?     Dat wij zo ook mogen leren,
dat Hij het is, die in de strijd sterkt.     Zoals Debora, Barak en Jaël.
Ja, Hij doet het zeker wel;     voor heel Zijn Israël!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn