Niemand wil echt dat dit leven alles is, dat er hierna slechts duisternis en vergetelheid is. Zelfs de meest verstokte ongelovige die beweert dat “dood dood is” beweert dit meestal met stemverheffing en een zweem van boosheid die mij te denken geeft dat ze getuigen tegen beter weten in, in ieder geval tegen datgene wat ze zouden willen geloven als ze zouden durven. En dan zijn er ook nog van die beweringen als “het Goddelijke in de mens” of “er moet wel iets zijn” of “mijn gevoel zegt” of “tja, het zou kunnen dat …”. Allemaal van die gezegden die eigenlijk niets zeggen, hét Goddelijke is zeer onzijdig, iets kan niemand redden, gevoel kan bedriegen, zou kunnen is zeer twijfelachtig.

Ik vraag u, beste lezer, is dat alles wat wij uit de schrift halen? Komen wij niet verder dan een twijfelachtig vertrouwen dat het misschien waar zou kunnen zijn, dat ons gevoel het criterium is waarop wij ons baseren of dat een iets onze Heer zou zijn? Is dat wat Jezus ons te zeggen heeft of zijn wij de bijbel aan het herschrijven, willen wij Hem in ons keurslijf persen omdat dat intelligenter lijkt of omdat we het echt niet weten en dus maar een beetje vaag er omheen draaien. Zulk een vaag evangelie geeft geen hoop, geen zekerheid, geen toekomst. Het staat wellicht wel interessant en doordacht maar het is dat niet.

Wat wel zekerheid geeft zijn de woorden van Jezus zelf, van de profeten en apostelen. Nergens wordt er gesproken over iets vaags, iets onzekers, iets waarbij ons gevoel het criterium is. Integendeel overal worden JHWH en Jezus verkondigd als onze Vader en onze Heer. Wij zijn verlost door Hem die onze zonden (die we echt allemaal hebben) aan het kruis sloeg en voor dood verklaarde, die stierf en opstond ten leven, die ons daarmee is voorgegaan naar ons Vaderhuis waar ook wij zullen leven als wij Hem aannemen als onze Verlosser. U hoeft niet te twijfelen, u mag Jezus' woorden geloven en zeker weten dat u een zalige toekomst wacht.

Ik ga u geen bijbelverwijzingen geven, ik wil u uitdagen om zelf te onderzoeken. Neem eens de tijd om bijvoorbeeld het evangelie naar Johannes rustig te lezen en te overdenken. Bewijs dan dat dit gaat over een “iets' ipv over een “Iemand”, over “het goddelijke” ipv over God en Zijn Zoon, over een “gevoel” ipv over geloof, over “zou kunnen” ipv over zekerheid.
U bent vrij om het te geloven of niet (ik hoop dat u zult geloven) maar u weet dan in ieder geval wat en Wie u aanneemt of afwijst.

Lees het met een open mind, zonder vooronderstelling, alsof u er nog nooit van hebt gehoord en vind de waarheid die u vrij zal maken en eeuwige toekomst zal geven. Die waarheid is een persoon, Jezus Christus onze Heer en Verlosser. Er leeft Iemand die met verlangen wacht op uw beslissing, op uw liefde, Hij heeft u lief en wil niets liever dan u een heerlijke toekomst geven door Zijn Zoon. Het antwoord, beste lezer, het antwoord is aan u, alleen aan u !Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn