Licht en Leven

Volgens het scheppingsverhaal van Genesis zei God op de eerste dag: 'Er zij licht en er was licht en God zag dat het licht goed was'. Ik vind dat mooi en poëtisch opgeschreven.
Wat we ook van scheppingsverhalen vinden elke religie en cultuur kent een bijzondere waarde toe aan het licht. Uit het zonlicht komt de groei in de natuur voort. Licht staat aan de basis van het leven. Het licht heeft een scheppende kracht als positieve energie. We beseffen dit dagelijks als we ons voedsel gebruiken.

Symbolisch wordt het woord 'licht' veel gebruikt. Je kunt eigenlijk niet somber kijken als je dit woord in de mond neemt. Als gesproken wordt over licht in de duisternis bedoelen we dat meestal in figuurlijke zin. Zo bedoelen we met 'Nu komt er licht in de duisternis' dat er een oplossing in zicht is.
Licht en duisternis staan tegenover elkaar als positief/gunstig/voorspoed/blijdschap/liefde..... tegenover.....negatief/ongunstig/tegenspoed/verdriet/haat.

In het scheppingsverhaal wordt gesproken over het uiterlijke licht, het zonlicht.
Jezus spreekt over een ander licht, het licht van inzicht, het licht van bewustwording, het licht van liefde en het licht van steun. 'Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten' (Joh. 8:12).
Om dat licht te zien moeten we ons oog naar binnen richten. Het is daar soms duister en onrustig.
Als we er voor open staan helpt Jezus ons liefdevol om in de innerlijke duisternis het innerlijke licht te ontsteken.

Het warme licht dat Jezus aanbiedt helpt ons bewust te worden van ons doen en laten, van goed en kwaad, van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor onze naasten. Dat is de basis voor naastenliefde. Als het innerlijke licht van Jezus diep bij je is binnen gedrongen komt een bewustwordingsproces op gang waardoor je zelf gaat stralen.

Er wordt veel over licht gezongen. Mooi vind ik het in drie talen gezongen 'Jezus U bent het licht in ons leven' (Taizé) ,, maar ook het traditionele lied 'Ik wandel in het licht met Jezus'. Bach heeft zijn visie over Jezus en het licht prachtig muzikaal verwoord in BMV 118 'O Jezus Christus, licht van mijn leven, mijn toeverlaat, mijn troost, mijn vertrouwen'.

Als 's-zondags in de dienst de Paaskaars brandt en andere kaarsen worden daarmee aan gestoken is dat voor mij niet alleen een praktische handeling. Met deze handeling worden we verbonden met het licht van de Paaskaars als symbool van de goddelijke liefde die het duister overwint. Kijkend naar de kaars voel je de relatie tussen het uiterlijke licht en het innerlijke licht binnenin je.
Jezus zegt in Joh. 9:5 'Zo lang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het licht der wereld'
Hij is fysiek niet meer aanwezig, maar Zijn licht wel.
De symbolische handeling van het aansteken van de kaarsen vind ik daarom van grote betekenis.

Het uiterlijke licht is nodig voor het uiterlijke leven.
Het innerlijke licht is nodig voor het innerlijke leven.
Het uiterlijke licht is overdag aanwezig.
Het licht van Jezus is dag en nacht beschikbaar.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn