Hoe is het mogelijk dat veel mensen die beweren Christen te zijn ijskoud het Christendom gelijk stellen met andere wegen. In hun optiek leiden alle wegen naar God, dus ook wegen die buiten Christus omgaan. Als u zo iemand bent dan is het wellicht nuttig om een paar zaken te beseffen:

> Christenen zijn volgelingen van Jezus Christus, andere richtingen zijn dat niet
> Jezus stierf de dood die bestemd was voor ons als loon voor onze zonden, niemand anders
> Hij verloste ons daarmee van onze zonden, niemand anders deed/kan dit
> Hij stond letterlijk op uit de doden en voer ten hemel, niemand anders
> Hij is de eniggeboren Zoon van de levende God, niemand anders
> in Hem werd God onze Abba, onze Vader, in niemand anders
> door Hem kwam de Heilige Geest in ons wonen, door niemand anders
> Jezus was waarlijk mens én waarlijk God

Wie kan zich hieraan meten? Niemand! In Hem zijn wij verlost van zonden en hebben wij eeuwig leven bij onze Vader. Dit is uniek voor ons geloof. Het is of waar of een leugen. Het kan niet een beetje waar zijn want een beetje waar is ook een leugen. Noch kunnen wij zelf bepalen wat wij voor waarheid aannemen en wat niet, een eigengeknutseld evangelie is een zwak bouwwerk dat bij een storm in zal storten. (u zegt misschien dat bijv. Lazarus ook opstond uit de doden, ja maar Lazarus is later toch gestorven, Jezus niet).

Ik hoor velen beweren dat God op diverse manieren spreekt tot de mens en diverse wegen aanbiedt om tot Hem te komen, wegen die gelijk zijn wat uitkomst betreft alleen verschillen qua route. Dit doet mij een beetje denken aan de vraag bij een routeplanner, wilt u de snelste route of de toeristische? De snelste weg brengt ons rechtstreeks bij God door Jezus, gered en verlost. De toeristische heeft onderweg een paar winkeltjes waar wij wat bij elkaar kunnen sprokkelen. Deze route lijkt leuk en interessant en kan dat misschien ook wel zijn maar hij leidt uiteindelijk naar de fietsenwinkel waar wij onze eigen fiets ophalen waarop wij op eigen kracht de hemel in willen. De route buiten Jezus om werpt ons terug op onszelf en dan komen we boven voor God te staan zonder Jezus, zonder door Hem te zijn verlost. De straf op de zonden is de dood en die moeten we dan zelf dragen, denkt u dat de poort dan voor ons opengaat …?

Het staat misschien heel volwassen en moedig om te beweren niet te geloven of om een eigen bijeen geraapt geloof te verkondigen, ik denk niet dat iemand zo moedig zal blijven als hij/zij voor God komt te staan. Ik zie in gedachten sommigen nu hun schouders ophalen en mij voor een zot uitmaken, maar deze “zot” in wereldse ogen deelt wel haar erfenis met Jezus, het eeuwig leven, daar waar geen enkel leed meer zal zijn. En dat, beste lezer, dat gun ik u ook zo van harte.

Laat u niets aanpraten, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. De tijden zijn verre van prettig, deze wereld kreunt en steunt in al haar voegen maar de Verlosser is komende, zorg dat Hij u als kind van God herkent, als verloste door het offer van Zijn leven en delende in Zijn opstanding ten eeuwig leven.

Verkwansel uw eeuwige bestemming niet, verloochen Hem niet die ons heeft gered maar heb Hem lief met hart, ziel en verstand en Hij zal u niet verloochenen voor onze Vader. In Hem hebt u verlossing van zonden en eeuwig leven, niets en niemand anders zal en kan u dat geven!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn