Er is niemand die goed doet, ook niet één. Psalm 14; vers 1-3

De rustdag breekt aan, ik ging welgemoed,
Naar het bedehuis in de hoop dat mijn ziel werd gevoed.
De psalmen zingen, zo schitterend in hun klank
Het zijn net mijn gebeden in gezongen dank
Mijn stem klimt op naar Sions zalen
Wanbeer zal ik U Heer mijn geloften betalen
De Avondmaalstafel staat klaar met drank en spijs
Om U Here Jezus te gedenken in lof en prijs
Het Woord wordt geopend, een stem klinkt
Dat er in ons hart zoveel boosheid ontspringt
Mijn geweten werd wakker geschud onder de preek
Het maakt me moedeloos, mijn hart wordt week
Ook in mijn leven zoveel zonden nu en in het verleden
Ze worden nu zwaar ondanks dat ik ze voor U heb beleden
Ik hoor de dienstknecht wel spreken maar de woorden raken me niet
'k voel me verloren, ja ik veroorzaak U zoveel verdriet
Ik ben te zondig Heer, ik volbreng niets, tranen komen
Dan klinkt een stem tot mij, ik werd in Zijn dienst apart genomen
Zijn woord klinkt zacht in mijn hart, ...ja je hebt alles overtreden
Maar zie op de Borg en Zaligmaker, Christus Jezus heeft ook voor u geleden
Ook al zijn je werken en je gedachten diepzwart getekend
Word je daar als berouwende zondaar niet op afgerekend
Er is maar één ding wat je leven en je werken vergeven doet
En dat is het geofferde Lam en Zijn verzoenend bloed
En in de Heilige Doop heb ik het teken op je voorhoofd gedrukt, je bent Mijn
Luister dan en wees stil, dan vertel Ik wie je broeders en zusters zijn!!

Sssssttt...stil eens wat hoor ik daar in een tent ronken
Dat is Noach met teveel wijn op en is erg dronken.
En zie eens Abraham, nam het in zijn geloof erg nauw
Toch zei hij tegen de koning, ze is mijn zuster en niet mijn vrouw!
Kijk eens naar Mozes een man groot in Mijn kracht, het volk Israel zijn trots
Verwachtte het van hem zelf om water te slaan uit de rots
Ook toen hij jong was en vol in zijn kracht
Heeft hij in zijn haat een Egyptenaar afgeslacht.
Zie eens deze mooie vrouw, knap en verleidelijk tot en met
En toch deelde zij Rachab, met vele mannen haar bed
Maar ze is opgenomen in Mijn Heilige Schrift, had u dit gedacht?
Zelfs haar naam komt voor in de Here Jezus Zijn geslacht.
En welke grote profeet zit daar moedeloos onder een boom
Hij wil nu sterven midden in zijn kracht , en vind dat maar gewoon
Dan moet hij op Mijn bevel een reis van 40 dagen gaan
Om te horen dat Ik in Mijn genade er nog 7000, in het geloof liet staan

Zie eens...een koning een man naar Gods hart
Maar door een vrouw raakte heel zijn geloof door zonde verward
Doodde haar man, bedreef met haar de liefde, het is een stinkende walm (psalm 14;3)
Toch......is er Mijn vergeving, en looft hij Mij in elke psalm
Zelfs,.. heb Ik al de tranen van David in Mijn fles vergaard
En ook is hun getal in Mijn boek bewaard!
En....hoor je deze jongeman zijn vader erg bedriegen
Jakob ging om Ezau tot zijn vader Izaak om de zegen, liegen.
En stil eens.....hoor ik daar een klaaglied uit de buik van een grote vis
Daar zit mijn profeet Jona voor wie Mijn woord onmogelijk is

Maar onthoud!.....en zie! De geboren Imanuel.
De vleeswording van Gods Kind is een gebeurtenis dat we nooit kunnen verklaren
Het is onbegrijpelijk, onvoorstelbaar, maar dit is Zijn liefde, betalende voor zondaren
Zijn bloed wat Hij voor hun stort is zo groot en sterk en verlossend in kracht
Dat het vergeeft en verzoend en volkomen betaald voor onze boze macht
Daardoor is alles genade en liefde waardoor ze mogen komen voor de troon van het Lam
Zijn Offer, bedekt alle leugen, moord, echtbreuk, dronkenschap, omdat Hij het op zich nam
Er is maar een vraag die u beantwoorden moet, ....tot Hem die u doorgrondt
Hebt gij Mij lief ......u zult moeten beantwoorden met uw hart, en niet met uw mond

Maar?........
Maar de discipelen die Zijn almacht zagen hier op aard en aanschouwden Zijn kracht
Hebben zij gelooft in Zijn Majesteit, of hebben ze dit als niets geacht?
Hoor je Petrus zijn scherpe stem?
Vervloekt ben ik als ik deze Jezus ken!
Ook driftig liep hij de Heer voor Zijn voeten
Flapte er alles uit, als het overdacht en stil had gemoeten.
Thomas zijn ongeloof en vinger moest hem eerst bewijzen
Om te geloven, daarna kon hij pas zijn Heere en God prijzen.
Ze hadden ook woorden over wie van hun de meeste mocht zijn
Maar zagen hierdoor niet hun Meester Zijn pijn
Die hun dit al geleerd had als Hij uit de schriften las
Dat de minste nu juist in Zijn ogen de meeste was
En zie je ook al zijn discipelen daar slapen in de avondgloed
Als hun Heiland bidt en strijd, worstelend onder druppelen bloed.
En daar gaat Paulus op jacht naar christenen, zoals een jager met zijn mes
Maar de jager werd gevangen, kreeg van de Heilige Geest onderwezen les
Hij voelde zich de grootse zondaar, maar alles werd vergeven
Omdat de Here Jezus genadiglijk binnendrong in zijn leven
Om zo ook in Paulus te laten zien, dat Zijn offer alles heeft voldaan
Zodat de grootste zondaar uit genade, het hemelse Kanaän in kan gaan

Maar onthoud dit..niemand is goed, nee zelfs niet één
Daarom loopt alles door onze Heiland en Zaligmaker heen
Want in Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen
Daarom kunnen en mogen al de in Hem geborgenen zingen.

Mijn God, U zal ik eeuwig loven. (Psalm 52 vers 7)
Omdat Gij ’t hebt gedaan;
Ik verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Zo proef je niets dan liefde dat drupt van de hemel neer
Geprezen zij de drieenig God, een zondaar voelt dit des te meer.
Want....Eén is er gevonden
Die betaalde voor mijn zonden
Op aarde was er geen hoe men ook zocht
Maar deze Immanuel heeft ons duur gekocht
"Het is volbracht" vanaf het kruis klonk deze triomfkreet
Hoort u Zijn Stem .....komt want alle dingen zijn gereed!
Zijn roepstem komt ook tot u, luister dan en hoor!
Vele zondaren staan beschreven en gingen u voor
Omdat er Eén is gevonden die zei; laat Mij gaan!
Om als geofferd lam voor u borg te staan.

Komt dan want alle dingen zijn gereed!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn