Rebecca, een vrouw  -   opgezocht door Eliëzer.
Hij was Abrahams knecht  -   aan hem getrouw
en voor de aandachtige lezer:  -  Oprecht!
De engel Gods ging hem voor  -  en leidde hem op het goede spoor
Naar Mesopothamië  -  (ten oosten van Jordanië),
waar Abraham vandaan kwam  -  en Gods bevel vernam
Daar vandaan wil Abraham  -  voor zijn zoon een vrouw
Maar zou die wel meewillen;  -  krijgt ze geen berouw?
Zal ze er niet te zwaar aan tillen  -  Is het haar niet al te gauw?
Abraham wilde niet  -  dat zijn zoon daarheen zou gaan
En ziet;  -  hij bond het Eliëzer op het hart
Die was met Abraham begaan  -  nam het heel serieus en niet voor een kwart
Bij een waterfontein  -  ontmoette hij haar
Rebecca, nog rein  -  kwam bij de put; daar
waar ook Eliëzer stond  -  Die verstond,
dat zij het moest zijn  -  hier bij de fontein
Ze gaf zijn dieren water  -  en zo bleek later,
ze was een kleinkind  -  van Abrahams broeder
en Milka was haar moeder  -  Hoe men elkaar vind??!!
God had deze weg bestuurd  -  al had het jaren geduurd
Izaäk was veertig jaar oud  -  toen hij Rebecca heeft getrouwd
Ze was onvruchtbaar  -  maar Izaäk wist daarmee raad!
Hij moest zijn; daar  -  bij zijn God, die kon metterdaad
ook daarin uitkomst geven  -  wat Hij ook heeft gegeven!
Izaäk bad  -  niet alleen
maar had  -  dat met zijn vrouw gemeen
Er kwam een tweeling in haar  -  Ja....maar?
Ja ze waren elkaars broeder  -  hadden dus dezelfde vader en moeder
Maar ze zijn zo heel verschillend  -  dat de één de ander niet gunt:
het eerstgeboorterecht  -  en eerlijk gezegd
speelt Rebecca hierin ook een rol  -  ze is van leugen vol
Dit brengt verdriet  -  en geen vreugde
Kan ook niet  -  als het niet deugde!
Eerlijk duurt het langst  -  wees dan niet satans vangst
maar dien de Heere met vreze  -  en men lere
dat, dat wordt gezegend  -  Dat is het wat ons wordt gegunt!
God is Waarheid  -  heeft lust aan Waarheid
in ons hart  -  Leugen geeft smart!
Oprechtheid  -  ten allen tijd
houdt stand  -  Gaat hand in hand
met de liefde tot God  -  en vermaak in Zijn gebod!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn