Doe jij open?

 
Mensen zijn uniek geschapen door God.
Elk mens is een wonder van God.
God is zo groot, dat wij niet kunnen bevatten wat Hij allemaal kan. God is zo machtig.
Hoe God ons gemaakt heeft is zo onvoorstelbaar mooi.
Wij zijn ook zo speciaal, zo bijzonder en zo uniek.
God werkt door elk mens weer anders, omdat iedereen weer anders in elkaar zit, en daarom zijn we niet met elkaar te vergelijken.
 
Wij zijn gemaakt om God te dienen, ieder op zijn of haar eigen manier, omdat God aan ieder mens zijn of haar eigen gaven en talenten heeft gegeven.
Iedereen heeft zijn of haar eigen capaciteiten en kwaliteiten en het is aan ons om te ontdekken welke wij bezitten.
God heeft met elk mens een weg te gaan. Op deze weg mag je op zoek naar wie je bent en wie God is.
Waar Hij jou wil gebruiken in Zijn Koninkrijk.
Want God heeft voor ieder mens een doel. Voor ieder mens heeft Hij een plan.
Wij zijn verantwoordelijk om te ontdekken waar onze roeping ligt en dat is een spannende zoektocht in je relatie met God, de Vader.
Want jij bent Zijn kostbare kind en Hij wil met jou die zoektocht aan gaan.
 
De mens scherpt zijn medemens. Wij scherpen elkaar, wij leren van elkaar, maar daar moeten we wel voor openstaan en ons niet  voor afsluiten.
God vraagt ons in ons leven om onszelf te ontdekken en om God te ontdekken.
Niemand is gelijk, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. We zijn Gods kinderen en van allerhoogtste waarde.
We mogen dan ook ontdekken wie wij zijn in Christus. Hoe kijkt God naar ons, waar ligt onze waarde . En dat kan een hele andere waarde zijn dan hoe jij naar jezelf kijk. Dat kan zelfs een heel groot verschil zijn.
 
Vele mensen staan in hun leven met een zeer lage eigenwaarde. Zo erg dat ze niet of niet meer van zichzelf houden.
Maar God vraagt ons om Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf. Maar daarbij is het wel van essentieel belang om onszelf lief te hebben, van onszelf te leren houden.
Want hoe kunnen we een ander liefhebben wanneer wij niet  van onszelf houden. En waarom zouden we niet van onszelf houden? God houdt toch ook van ons?
Dat mensen niet van zichzelf houden komt vaak omdat zij beschadigd zijn. Zij zijn door ervaringen in hun leven in het verleden beschadigd waardoor hun eigenwaarde is afgenomen en soms zelfs helemaal  verdwenen.
Het kan zijn dat dit in de kindertijd of bij een mislukte relatie of huwelijk is ontstaan. Er zijn dan negatieve en afbouwende uitspraken naar ons gedaan en wij zijn daarin gaan geloven. Maar zijn die uitspraken waar? Al die negatieve woorden en uitspraken die bij ons binnen zijn gekomen hebben jouw waarde onderuit gehaald, dit met gevolg dat je vanuit minderwaardigheid gaat leven en daarvan uit je keuzes gaat bepalen. Wanneer je een gezonde eigenwaarde hebt, sta je geestelijk gezond in het leven en ga je andere keuzes maken. Keuzes vanuit een gevoel van een gezonde eigenwaarde. De waarde hoe God naar jou kijkt.
 
Aan je eigenwaarde kun je werken. God kan je daarbij helpen. Er is veel te ontdekken over hoe God naar jou kijkt, over hoe waardevol God jou vindt. Vele boeken zijn er over  geschreven en vele preken worden er over gehouden.
Een goeie eigenwaarde is gezond en nodig om goed voor jezelf te zorgen en voor de ander. Wanneer je leeft vanuit minderwaardigheid heeft het vaak ook als gevolg dat je jezelf verwaardloosd en som ook de ander. Mensen die geestelijk  beschadigd zijn, beschadegen ook weer de ander, omdat ze niets anders geleerd hebben. Maar er is wel een mogelijkheid om dit te veranderen.
 
Wij hebben van God ons leven gekregen en wij zijn verantwoordelijk voor ons leven.
Verantwoordelijk voor wat wij doen met ons leven. Verantwoordelijk om  te ontdekken wat God van ons wil en te ontdekken hoe God naar ons kijkt. En dat is een zoektocht die je leven lang duurt.
Misschien wel één van de belangrijkste zoektochten omdat je daarvan uit keuzes in je leven kan gaan maken, die God wil dat je maakt.
Het is ook heel belangrijk in jouw leven contacten om je heen  te zoeken, vriendschappen op te bouwen, met mensen die jou opbouwen en jij hen. Mensen die positieve woorden over je uitspreken. Mensen die van God zijn zodat je ook zult inzien dat jouw negatieve kijk op jezelf en vaak ook op anderen zal veranderen.
Het is heel belangrijk dat je alert bent met welke mensen je omgaat en of dat opbouwende contacten zijn en dat mensen zijn die je energie  geven en je waardevol en respectvol behandelen.
 
Mattheüs 6:33 Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dan zal al het andere u bovendien geschonken worden.
 
Wanneer wij ons richten op God, elke dag weer, op Zijn Koninkrijk, dan kan er een leven voor je ontstaan die God voor jou bedoeld heeft. 
 
Maar wanneer jij beschadigd bent, door wat er in je leven is aangedaan, zal er eerst een opruiming moeten plaatsvinden.
Denk niet dat jij de enige bent. Ieder mens is beschadigd. We leven nou eenmaal in een gebroken wereld. Een wereld met mensen die niet perfect zijn. Een wereld waar wij fouten maken en dus niet volmaakt zijn. 
Maar in hoeverre ben jij in je leven beschadigd. Hoe groot is jouw pijn, jou verdriet, jouw teleurstellingen, misschien zelfs bitterheid en haat.
 
Ieder mens heeft in zijn leven te maken met deze emoties, daar ontkom je niet aan, ook in het heden in in je toekomst niet. Maar hoe ernstig is bij jou je emoties onverwerkt en wanneer dat zo is, wat doe je er dan aan.
Jij bent niet verantwoordelijk wat jou is aangedaan, maar je bent wel verantwoordelijk wat je met je emoties doet. Hoe je die uit, en of je die uit. 
Door alle pijn, verdriet, booscheid, teleurstellingen en bitterheid heb je muren om je hart gebouwd. Je hart is verhard en dat heeft gevolgen.
Je kunt ervoor kiezen om die muren af te breken. Om je pijn, je verdriet, je boosheid, je teleurstellingen, je bitterheid bij God te brengen. En als dat zo groot is, dan kan het zefs zijn dat het een verwerkingsproces is dat misschien een wat langere tijd nodig heeft. Maar God geeft jou die tijd. Hij wil dat je van je pijn verlost wordt. Hij wil dat er genezing komt, Hij wil herstel bij jou brengen.
Hij wil dat je breekt om weer opgericht te kunnen worden. Maar enkel als je dat toelaat en de keuze is aan jou. En de keuze die je maakt heeft  gevolgen. Oook als je ervoor kiest om er niets mee te doen. En de consequenties van het niet verwerken van je emoties kunnen groot zijn. Je emoties kun je vast houden, maar het gaat uiteindelijk een kant op. Je kunt op een gegeven moment, wanneer jeemmer vol zit, het op een verkeerde manier gaan uiten.
Je kunt gaan vluchten in verslavingen, het kunt zich uiten in  agressie, je kunt het gaan zoeken in andere wereldse dingen zoals perfectionisme, materialisme of je helemaal in je werk storten zodat je nergens anders aan hoeft te denken. Of wat je dan ook doet. Ook kan het zo zijn, dat het lichamelijke klachten kunnen veroorzaken zoals hoge bloeddruk, maag- en darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, etc. Het kan zelfs ernstiger weroden en het kan zich op een gegeven moment uiten in ziektes, zelfs hartklachten.
 
Dus daarom is het  belangrijk wat je doet met  je onverwerkte emoties. Ieder mens is beschadigd en beschadigde mensen beschadigen elkaar maar ook zichzelf. Vaak zorgen zij ook niet goed voor zichzelf, simpel weg omdat zij dat niet hebben geleerd. En vaak kunnen zij niet anders , omdat zij er zich niet van bewust zijn. En dat is het. Het begint bij bewustwording. Wanneer je je bewust bent van hoe je in het leven staat, ook met je emoties, verwerkt of onverwerkt, dus door goed naar jezelf te kijken, en aan zelfreflectie te doen, kun je goed gaan beoordelen waar jij bent, waar jij staat in het leven.
Mensen die niet van zichzelf hebben leren houden en niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, weten vaak niet goed hoe ze van een ander moeten houden en voor een ander te zorgen. Het is daarom van belang dat je eerst ontdekt dat God van je houdt en hoe God dus naar jou kijkt. Waar je waarde ligt in Hem. Je waarde in Christus.
God heeft ons een vrije keus gegeven. Ieder mens kan leren een andere keuze te maken om dingen te gaan veranderen.
God wil bij ieder mens herstel brengen. En dat is mogelijk. Maar Hij kan het alleen samen met jou en je bent vrij om hiervoor te kiezen.
 
God heeft met ieder mens een bedoeling, met ieder mens een plan.
Maar God kan niet tot Zijn doel komen met jouw leven wanneer jij niet tot geestelijk herstel komt.
Dus waar liggen jouw pijn punten, wat moet er in jouw leven worden opgeruimd. Waar vlucht jij voor. Waar ligt jouw verdriet, jouw pijn en jouw teleurstellingen en heb je dat al verwerkt?
Huil je weleens. Huil je bij God? Of denk je dat een volwassen iemand niet hoort  te huilen. Schaaam je je. Denk je dat mensen vinden dat je zielig doet.
Misschien wanneer je huilt, breek je, dan komt het verdriet vrij en komt er weer ruimte voor God om je te kunnen vullen met Zijn liefde en je te kunnen opbouwen.
Verdriet wat je niet uit, staat in de weg  voor herstel. Wanneer je huilt, komt het vuile eruit, want dat zit van binnen in je  gestopt.
God wil jouw Geneesheer zijn en wil juist dat je Hem als je Trooster zoekt. Dat je huilt bij Hem. Dat je je boosheid en teleurstellingen uit bij Hem.
 
Misschien is het wel heel moedig om te huilen. Misschien is het wel heel moedig om al je pijn, je verdriet, je boosheid, je teleurstellingen en je bitterheid aan te gaan pakken en misschien denk je dat jouw pijn veel te groot is, maar God is groter dan jouw pijn, dan jouw verdriet. Al lijkt het niet zo en denk je dat het bij jou niet te genezen is, maar bij God is alles mogelijk. Misschien duurt het wel enige jaren bij jou om alles te verwerken en dat het nodig is om professionele hulp te gaan zoeken. God heeft ook daarvoor geestelijke hulpverleners, net als dat Hij doktoren heeft voor lichamelijke klachten en ziektes en tandartsen als het gaat om je gebit.
 
In een lied van Matthijn Buwalda, dat  heet "staak de strijd", zingt Matthijn over dat je wanneer je je emoties vasthoudt, je in strijdt bent met jezelf.
Maar die strijd kun je aan Hem geven, want eigenlijk is het jouw strijd helemaal niet. Het is Gods strijd. Hij wil voor jou strijden. Je bent Zijn kind en Hij wil voor Zijn kinderen strijden.
 
Hier een stukje uit het lied:
Staak de strijd, dit is niet langer jouw gevecht, verlies jezelf dan win je echt. Geef het aan Mij, stop je verzet.
Staak de strijd, die Ik gewonnen heb voor jou, omdat je die nooit winnen zou, geef het aan Mij en wordt gered.
 
Hierbij geeft de zanger aan in zijn tekst hoe belangrijk het is om het gevecht van jouw leven, jouw pijn, verdriet, teleurstellingen, boosheid, rancune en bitterheid aan Hem te geven, om eigenlijk alles in jouw leven aan Hem te geven, omdat Hij voor jou strijden wil. Omdat je het eigenlijk zelf niet kunt. En wij kunnen dat ook niet, maar Hij kan het voor ons doen. Wij zijn afhankelijk van God, wij hebben Hem nodig. En Hij wil ook bij jou herstel brengen.
 
God heeft een mooie toekomst klaar voor jou, en God wil met jou tot Zijn doel komen, Hij wil jouw Genezer zijn, jouw Trooster. Hij wil je herstellen. Niet alleen van een gebroken been, maar ook van alle innerlijke wonden. Hij kan dat voor en met jou doen. En dan gaat er een weg, een leven voor je open.
 
Ontdek jezelf, ontdek God, en ontdek de ander.
Ontdek je verlangens, ontdek je talenten, ontdek je gaven, ontdek je valkuilen, ontdek je goeie eigenschappen, ontdek je slechte eigenschappen, ontdek je leerpuntn en je zult je roeping gaan ontdekken.
Je zult  gaan zaaien, Zijn liefde uitdelen, je zult tegenslagen aankunnen en je zult beproevingen doorstaan.
 
God wil met jou een weg gaan, die Hij voor jou bedoeld heeft. Hij heeft voor ieder van ons een eigen weg om Zijn liefde  te verspreiden en Zijn licht te laten schijnen. Ieder mens is uniek en bij iedereen werkt God weer anders. Laat God tot Zijn doel komen met jouw leven.
 
Jezus staat aan de deur van jouw hart en klopt aan om in je hart te wonen, om met jou een weg te gaan en bij jou herstel te brengen, zodat je een toekomst kunt gaan krijgen, een hoopvolle toekomst met Hem. Hij heeft een roeping voor een ieder en ook voor jou.
Hij klopt bij jou aan. Doe jij open?
 
Miranda Vlieland
 
 
 
 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn