In herinnering is het zo dat  ik in mijn jongere jaren  vaak de uitroep hoorde: “Zorg, dat je erbij komt, bij de Marine!”    Ik had zelf een neef bij de Marine, die op zijn vrije middag van Den Helder naar Zaandam kwam, en er een held in was om meisjes te versieren; een afspraakje met een tiptop geklede Marine man, dat lukte altijd.

Daar kon je wel eens jaloers op worden, als je zo’n pakje

niet droeg !

Misschien zijn vandaag de mogelijkheden om bij de Marine te komen, wat anders gesteld.  Maar ook bij de Marine en de Landmacht en de Luchtmacht is het altijd

nodig om nieuwe mensen aan te werven. Onze tijd is vandaag anders, de muziek moet harder zijn  en de drijfveren zijn nog meer commercieel. De economische  waarde van goederen en mensen  dáár draait het om. U herkent zich hier wellicht in. Ik sta in de deuropening  en hoor een student, of een werkloze man aan, die een dagje in mijn wijk colporteert  met een voordelige gas en licht aan- bieding. “Als ik uw gegevens even mag zien, dan maak ik een berekening voor u. U kunt bij onze maatschappij veel voordeliger uit zijn.”

Wanneer ik tegensputter, omdat oudere mensen er niet zo van houden om van de hak op de tak te springen, wij werkten immers ook 30 of 40 jaar voor dezelfde baas….. en dát heeft ons gevormd. Dus niet ! Geen nieuw contract met een onbekende.  Dan zegt hij :  “Maar meneer, weet u wel dat u dan een dief bent van uw eigen portemonnee !  ??”

“Het kan allemaal wel zo zijn….goedemiddag meneer ! “

“U zult meer succes hebben in een wijk van jonge mensen, denk ik zo. “

En het is alsof ik het deuntje weer hoor: “Zorg toch, dat je er bij komt !”

Ik heet “kerkelijk meelevend” te zijn.  Je hoeft niet persé

bij diverse kerken ingeschreven te zijn, om je er wel thuis bij te voelen. Maar in ons “kikkerlandje” zijn er heel wat kwakerige geluiden op te vangen. Van kort maar krachtig, tot lang en vervelend toe.  Het lijkt soms wel of de tijd van de boeiende dominees een beetje een

vervlogen tijd is.    Uitzonderingen bevestigen de regel. Ik hoor mijn vader nog zeggen: “Die Dominee Okke Jager, die kan in 10 minuten zeggen, waar een ander een uur over doet!”     Deze Dominee was een type die wist te boeien, soms alleen al door de aankondiging van zijn preek-onderwerp. Ik herinner mij  een advertentie voor een zondagavond dienst, over het thema: “Op de rand van het ledikant…..!”

De kerk was mudvol.  En gepreekt werd er!   En de indringende boodschap zal er om gegaan  zijn, dat jongeren werden aangemoedigd om de ”Vreemdeling van Galilea” te gaan volgen.  Ook toen, en vandaag nog meer is het in de kerken: “Werven of sterven !”

En misschien werd er wel gezongen:  “Wie wil voortaan de Heiland volgen ? Wie volgt nu Jezus op Zijn stem. Die eens de kroon van Hem hoopt te ontvangen, neemt nu zijn kruis op, en volgt Hem !”

 

Ja ook bij de kerk, ook bij het gros van de gelovigen,

die je vandaag nog overal kunt tegenkomen, gaat het om de brandende vraag:  Zorg, dat je er bij komt !

Zelf was ik een jongeman, die gehoord had van de Zak Bijbel Bond, een organisatie die promoot om de bijbel

in vele talen gedrukt, uit te delen aan mensen.  Op straat, in gevangenis,  op schepen. Neem s.v.p. altijd een bijbeltje op zak mee.  En natuurlijk : lees er in.

Ik herinner mij dat ik  in die leeftijd (en nog wel)  het boeiendste deel van het nieuwe testament  het Johannes Evangelie vond.  Ik las het en las het opnieuw en opnieuw.

In Johannes 3 zegt deze verkondiger van het geloof:

“Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Die van boven  komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. Wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan.  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. (God is een royaal God !)

God, de Vader, heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven!”

Het is maar een klein gedeelte uit een hoofdstuk. Je moet er wellicht wat langer over nadenken…over wie God is, wie de Zoon is, Jezus Christus, die aan een kruis gespijkerd werd, omdat de mensen Hem afwezen.

Maar die de kracht van God ontvangen had  om zelfs de dood te overwinnen, en na drie dagen in het graf weer op te staan.  Hij werd een uitdeler van  Gods Geest, die

in mensen wil wonen en werken.  Dat kun je allemaal leren uit het vervolg van de bijbel boeken…….en je kunt het zelf beleven als je aan de deur niet afwijst, maar instemt.

Eenmaal kwam dit bijbel woord zo diep in mijn hart:

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven!”

Het was 29 augustus 1956, 10 minuten over elf.  Ik zat op kantoor van de Koninklijke Verkade Fabrieken in Zaandam. Het zonlicht viel op mijn bureau. Een stem als een echo liet deze bijbel woorden diep bij mij binnendringen. Collega’s waren net als ik aan het werk.

In mijn geest speelde iets af. Een oproep…..zo indringend.  Ik zei:  “Ja Heer, Ik geloof !”     Een onmeetbare kracht en een diepe warmte gingen door mij heen. Ik moest ruimte vinden om het te verwerken.

In de psychologie spreekt men over een piek-ervaring.

Een hoogtepunt aan ervaringen. Nee, geen sensatie….

geen bevlieging. Een reactie op geloof!   Laat niemand zeggen dat God dood is, want mensen met deze ervaringen, weten dat Gods Geest nog altijd waait door deze wereld en mensenharten zoekt. Alleen: vaak willen wij niet zo maar overstappen……Bekeren noemt de bijbel het.  Van God afgekeerd leven, zonder kennis aan Hem, je omdraaien en in het Licht van Hem gaan wandelen. Dat wil zeggen: door Hem verlicht worden.

 

Die eerder genoemde dominee, eindigde zijn preek, met de  uitspraak, dat hij zelf op de rand van zijn ledikant zat, zijn sokken uittrok en er over nadacht waarover hij zou gaan preken in een jeugddienst.

Er is wel gezegd: God geeft het Zijn beminden in de slaap!   Een gedachte…een onderwerp. Een methode om andere mensen aan te zeggen, dat er naast onze dubieuze materialistische maatschappij een andere werkelijkheid is.  Maar die is van boven, uit de hemelen,

waaruit gelovigen dezelfde Jezus verwachten…….Het is Zijn belofte: Ik kom weer !

Dan wil je toch graag tegen mensen zeggen: Zorg, dat je

er bij komt !

Als er iemand is, die nieuwsgierig geworden is door dit verhaal, die zoekt naar een beter bestaan, die wil  leven op een hoger plan…..koop een bijbel, lees die bijbel.

Je zult God er in tegen  komen.    Ga een kerkdienst bijwonen. Probeer maar te ontdekken, waar jij je “thuis”

kunt voelen.  Weldra zal je ook een zielenwinnaar willen zijn, en wensen dat de ander zijn of haar leven durft over  te geven aan de God die Liefde is. 

 

Als de zon van Gods liefde uw hart beschijnt,

en u warmt met haar gouden gloed,

deel dan anderen iets mee van de blijdschap en vree, die u zingen en jubelen doet; want er zijn zoveel harten vermoeid, bezwaard,

die zo hunkeren naar warmte en zon.

Spreek van Christus, het Licht dat ons leven verlicht, als de Liefde en Levensbron.

Refrein:

Breng wat zonneschijn, breng wat zonneschijn, breng wat zonneschijn om u heen, want de wereld is vol van droefenis, en het leven snelt ras daarheen.

Breng wat zonneschijn, breng wat zonneschijn, breng wat zonneschijn om u heen.

Vang de stralen van Gods liefde  in uw eigen harte op, en

breng dan zonneschijn om u heen.”

 

(woorden van een oud Leger des Heils lied, no 121, uitgave 1986)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn