Genade, citroen, ik zal het nooit meer doen!

Dit doet me terugdenken aan de tijd dat mijn vader met ons stoeide, had hij je in de greep dan moest je snel roepen "genade, citoen, ik zal het nooit meer doen" en dan liet mijn vader los. Eigenlijk heel grappig bedenk ik me nu, want hiermee gaf hij aan ons de betekenis aan, van het woordje "genade". 

Genade komt met name in de bijbel voor. Het hebreeuwse woord chèsèd betekent goedertierenheid. Zo werd dit in de Statenbijbel ook vertaald. Maar dit woord gebruiken wij niet meer en we hebben dit later zelf gewijzigd in 'genade'. Nu is er ophef over het woord genade omdat het in de "bijbel in gewone taal" vertaald is met 'goedheid'. Maar zeg nu zelf, omvat goedheid niet al die woorden die het hebreeuwse woord 'chèsèd' en de oude vertaling 'goedertierenheid' ook omvatten, namelijk trouw, liefde, gunst en verbond. 

Genade, citroen, ik zal het nooit meer doen. 
Mijn vader luisterde als je hem om genade vroeg en liet je dan los. Hij liet daarmee zijn goedheid oftewil zijn goedwillendheid zien. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn