Nu mij dit is overkomen, hoe nu verder? Dat is een vraag waar velen tegenaan lopen, je denkt dat het leven op orde is maar dan schuift er een wolk voor je zon. Er kan zoveel gebeuren in een mensenleven, het ene moment denk je de zaken op de rails te hebben en het volgende moment wordt alles overhoop gegooid door financiële problemen of erger nog door gezondheidsproblemen. Alles wat je zo goed had gepland loopt uit de hand, hoe moet het nu verder?. Financiële problemen zijn wellicht op te lossen met hulp van buitenaf en hoewel dat natuurlijk verre van leuk is kunnen gezondheidsproblemen heel wat ingrijpender zijn. Van de ene op de andere dag ben je ziek, misschien wel ernstig ziek en word je opgenomen in het “witte jassen circuit”. Onderzoek na onderzoek, behandelplan als het mogelijk is en dan afwachten of het helpt. Misschien moet je geholpen worden met wat voorheen zo eenvoudig was, lichamelijk of huishoudelijk. Wellicht is het niet meer vanzelfsprekend dat je in de auto stapt maar moet je gereden worden. Kortom, het kan zijn dat er een situatie ontstaat waarin eenzaamheid en afhankelijkheid de boventoon gaan voeren. Je vraagt je af of en wanneer het nog goed zal komen. 

Hoe dan verder? Je bent kwaad op je eigen lichaam dat voelt alsof het je verraadt. Je bent kwaad op het leven dat niet eerlijk is. Je vraagt je misschien af waaraan je het hebt verdiend, of het misschien je straf is. Je voelt je tekort gedaan, verdrietig en teleurgesteld. En God? Waarom laat Hij het toe, Hij houdt toch van ons, waar is Hij nu? Misschien geeft u God de schuld en keert u Hem de rug toe. Dan moet u de zware weg verder alleen gaan in eigen kracht maar voldoet de eigen kracht wel. Kunt u, die voorheen alles deed met God/Jezus het nu zonder. Ik hoop dat u die weg niet kiest maar dat u naar Hem vlucht regelrecht in Zijn armen die u zullen omvatten en steunen. U kunt bidden om genezing maar dat gebeurt lang niet altijd, toch bent u genezen door Zijn lijden. U hebt uitzicht en toekomst over de grens van dit leven, u zult leven ook al zult u hier nog moeten sterven. Dat sterven is niet het grootste probleem want voor wie gelooft bestaat de dood niet, is de dood slechts een overgang van hier naar het eeuwige Daar bij Hem. De weg naar dat sterven kan angst aanjagen en is vaak een moeizame weg, een weg van afzien. Als het dan zo moeizaam wordt dan zou je het liefste nu je hoofd neerleggen en Thuiskomen, ik zou het u gunnen maar zo gaat het vaak niet. Zo ging het ook niet bij onze Heer, ook Hij leed en ging de moeilijke weg, voor u en voor mij. Uit liefde om ons te redden, als Hij dat niet had gedaan dan waren wij eeuwig verloren. 

Beste lezer, ik weet waar ik over praat, want niet alleen zag ik velen afscheid nemen van dit leven via een zware weg, ik zit zelf nu op die weg, met vragen als “slaat de behandeling aan” en “hoe nu verder”. Het valt niet mee, het is afzien met (nog) veel onbeantwoorde vragen maar MET God, MET Jezus een gegarandeerde heerlijke toekomst tegemoet. Wat ik Hem bid? Dat Hij heel dicht bij mij blijft, dat ik wellicht nog een poosje kwaliteit mag hebben maar als dat niet zo is dan vraag ik, heel menselijk, dat het niet te lang hoeft te duren voor Hij mij Thuis haalt, waar ik er naar uit zal zien om u straks te mogen ontmoeten.


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn