LOOF DE HERE, MIJN ZIEL !

 

Het is één van de kleinste liederen  uit de Opwekkingsbundel,

no. 65 “Loof de Here, mijn ziel (2x)

               en alles wat in mij is

               zijn heilige naam.”

 

Het is feitelijk een opdracht aan je zelf. Een manier van zeggen, zoals in de Bijbel vaak aangetroffen wordt bij de liederen van David, in de Psalmen. Het is een lied dat “ruimte” geeft van binnen. Alles wat in mij is…..?  Mijn gedachten, bewuste gedachten. Mijn piekeren……Mijn hoop. Als je het lied herhaald zingt, dan lijkt het of je tegen jezelf zegt:  “Mijn hoop is op U Heer! Op U !  Op U!”   Alles wat in mij is….?  Mijn ademhaling, mijn bloedsomloop, mijn spijsvertering, mijn evenwichtsorgaan, mijn zintuigen.

Alles wat in mij is…..wat hebt U dat wonderlijk gemaakt Heer!  Ik kan mijzelf eigenlijk helemaal niet zien zonder U !  U bent mijn Schepper,  U bestuurt  - wat ik niet begrijpen kan,het geheel is mij te wonderlijk -  maar U bestuurt  heel deze voor ons zichtbare chaos, en U heeft een plan voor elke nieuwe dag.  U bent de “Heer van het AL” zo bidden Joodse mensen.  Soms zeggen wij wel eens, in bijzondere omstandigheden: “Dat is toch een Godswonder !”  En als wij wat oplettender zouden leven, dan zouden we wellicht betere getuigen van God zijn.

Wie feitelijk zich meer en meer bewust is van Gods tegenwoordigheid  op deze aarde, in ons eigen bestaan, die leert ook meer te rekenen met God, dingen van God te verwachten en met God samen te werken.  De Bijbel zegt: Gods mede arbeiders zijn wij !   Zo werkte ook de Heer Jezus toen Hij tweeduizend jaar geleden rond liep in Israël.  Hij keek om zich heen, zag mannen waarin Hij vertrouwen had, en riep hen bij hun naam.  En dan zei Hij:  VOLG MIJ !  Terstond lieten de vissers hun netten liggen, en zij volgden de Rabbi Jezus.

Wijlen mijn vader, had de gewoonte om vaak te zeggen: “Wat goed hé !”  En zijn kinderen en bekenden herhaalden deze zin dikwijls.  Het is goed om herinneringen te hebben. Een Amerikaans psycholoog zei: “Put kracht uit uw herinneringen!”     Zonder dat wij het ons elke dag bewust zijn, beschikken wij over  een schat aan herinneringen, plaatjes in ons denkwerk, goede raad (die dikwijls duur is!) , die ons kan helpen de levensweg te volbrengen.

Het overkwam mij, dat ik op een morgen vroeg wakker werd, zo tussen  vier en vijf uur in de morgen, en in mijn hart klonk een oud lied. Ik heb het later opgezocht: Leger des Heils bundel van 1986, no 597.  De woorden zeggen:

“Het licht van mijn hart is Jezus!  O blijde, blijde stond,

toen ik mijn Heiland vond! Het licht van mijn hart is Jezus!”

Alles wat in mij is….?  Daar begon deze gedachte mee. Ook deze gedachten, het Licht van Jezus, dit  versje is in mijn brein ergens opgeslagen. Het wordt niet meer gezongen, want er waren mensen, die vonden dat de liederen moderner moesten zijn.

Wij laten bepaalde woorden  liever wat achterwege, want er zouden mensen kunnen zijn, die er aanstoot aan nemen,  die het niet begrijpen, en daarom laten wij van tijd tot tijd nieuwe liedbundels verschijnen. Wij mensen houden er van om  “up to date!”  te zijn. Nou, jammer dan! zegt een vriend van mij, maar mijn vrouw  bakt de biefstuk nog precies zoals  haar moeder en haar grootmoeder het deed en ik smul er van! –

Vernieuwing is niet altijd verbetering. Je merkt het aan de mode.  Bij de opticien, bij de kleding. Een kleur  is soms  helemaal in, en later weer helemaal uit. Wat een onzekere maatschappij is dat toch die wij creëren.   Maar “wij” dat zijn we allemaal samen.  Misschien moesten christenen niet zo vaak leven bij de normen van de dag. Maar de aloude paden betreden.

Jeremia 6 : 16 zegt:  Zo zegt de Here: “Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel!”

Het was een verstandig Officier van het Leger des Heils, (wijlen) Kapitein Cornell Wismeijer, die  bij mijn geloofsbelijdenis mij deze tekst meegaf.  Een tekst van een groot profeet, Jeremia.  Hij herhaalt het dikwijls: Zó zegt de Heer!

In mijn leven is deze tekst menig keer  een richtingwijzer geworden.   Goed om te overdenken aan het begin van 2014 :  “Loof de Here mijn ziel……. en vergeet niet één van Zijn weldaden!”                                                                                                          Amen.

…………………………………………………………………………………………......................................................... 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn