Een uitspraak van Jezus : Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Gevolgd door: niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6).

Er zijn twee opties, ofwel Jezus is wie Hij zegt dat Hij is ofwel Hij is het niet. Als u meent dat Hij het niet is of slechts ten dele dan daag ik u uit om nog eens beter te zoeken. Nog eens beter Zijn woorden te overwegen, want als Hij het verkeerd zou hebben dan bouwen wij ons geloof op drijfzand. Ga in uw binnenkamer (hart) en bid dat Hij uw ogen, oren en hart opent voor Zijn waarheid. Als u Hem oprecht zoekt zal Hij zich laten vinden.

Als u, net als ik, gelooft dat God niet liegt, ons nooit zal bedriegen, dan gelooft u ook dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is. Het door mij vaak gehoorde tegenargument: ja maar, de bijbel is geschreven door mensen, snijdt geen hout en is een zwaktebod om niet te hoeven kiezen. Ja de bijbel is geschreven door mensen als u en ik, maar zeker de woorden van onze Heer zijn weergegeven onder inspiratie van Zijn Heilige Geest, die hen alles te binnen bracht wat Hij gezegd heeft (Joh. 14:26).

 

De weg: wij zijn eigenzinnige mensen die vaak graag onze eigen weg gaan en dan ook nog verwachten dat God achter ons aan holt om te zegenen wat wij (niet) doen. Maar de goede weg is de weg achter Jezus aan. Of beter nog dóór Jezus, die de deur is, naar God, naar onze bestemming, het eeuwig leven. Zijn weg leidt tot God, zijn vrede is vrede met God (Joh. 14:27). Wie de weg gaat in Zijn kielzog, in Zijn vrede, wie zich bij zijn doen en laten afvraagt wat Hij zou willen voordat de eigen weg wordt ingeslagen, gaat wellicht de moeilijkste weg op korte termijn maar het is de beste en enig reddende weg op lange termijn.

 

De waarheid: Christus spreekt niet alleen de waarheid, Hij is de waarheid en die waarheid zal ons vrijmaken. Vrij van zonde, van schuld, van oordeel, van angst voor veroordeling. Die waarheid stelt ons in Zijn licht en geeft ons een heerlijke toekomst. In Hem hebben wij een onverderfelijke erfenis.

 

Het leven: in Hem is leven, ons leven. Hij gaf Zijn leven voor onze verlossing, Hij redde ons van de ondergang en wie in Hem gelooft zal leven ook als hij gestorven is. (Joh. 3:16). In Hem is de “boom des levens” die werd verboden na de zondeval (Genesis 3:22b) weer toegankelijk voor een ieder die wil en Zijn opstanding garandeert de onze.

 

De meeste mensen vinden Hem na een zoektocht door de krommingen van dit leven, met vallen en opstaan. Ik hoop dat u Hem zonder al te veel moeiten zult vinden, persoonlijk ben ik dankbaar dat Hij op mij heeft willen wachten, hoewel ik altijd heb geloofd ben ik toch tot ongeveer mijn 35e voornamelijk mijn eigen, eigenzinnige, weg gegaan tot Hij mij in de kraag vatte en als door een woestijn tot Hem terugvoerde. Niet omdat ik zo goed ben maar omdat Hij mij (en u) zo liefheeft.

 

Wie Jezus (terug)vindt, vindt de weg en de waarheid en het leven. De enige weg want zoals Hij zegt: niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Zoals Hij zich laat vinden door u, zo bid ik dat u zich wilt laten vinden door Hem. Laten wij niet krampachtig de touwtjes in eigen hand houden maar ons koesteren in Zijn liefde en Zijn weg gaan, in Zijn waarheid en het (eeuwig) leven vinden.

  
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn