Het hete hangijzer is de hel. Niet populair, vaak ontkend, soms weggeredeneerd, kortom geen prettig onderwerp van gesprek. Het is veel leuker om te geloven dat iedereen gered is en zal worden om daarna naar de hemel te gaan. Dat de hel niet bestaat is een leuker vooruitzicht. Maar is dat dan ook de waarheid? Gaan wij niet voorbij aan Jezus’ woorden en waarschuwingen als wij de hel ontkennen? Och, beste lezer, ik zou willen dat de hel niet bestond, dat iedereen in de hemel komt, ik zou willen geloven in de “alverzoening”. Ik ken mensen die het goede nastreven maar niet geloven, puur humanist zijn in de goede zin van het woord. Ik zou willen geloven in “anonieme Christenen”, mensen die zeggen niet te geloven maar die straks voor Hem staan en aan wie Jezus zegt dat ze wél geloofden, dat ze het zich alleen niet bewust waren. Alleen, het Woord van God geeft hier geen aanleiding toe. (beseft u trouwens dat als iedereen per definitie in de hemel zou komen, dat u daar dan wel eens iemand als Hitler tegen zou kunnen komen …?).

 

Er is een eeuwige hemel en een eeuwige hel. In Matt. 25:46 spreekt Jezus over de eeuwige straf en het eeuwige leven. Dat duurt in beide gevallen eeuwig, het is vreemd dat we dat als het over het leven (hemel) gaat wel geloven maar als het over de straf (hel) gaat niet.

Weet u, velen menen dat God een mens naar de hel zal sturen maar in feite is het onze eigen keuze die Hij zal bevestigen. Wij hebben een vrije wil en daarmee ook de keus voor of tegen de verlossing in Jezus. Kiezen wij voor Christus dan wordt ons de hemel beloofd en daar mogen wij dan ook binnengaan, kiezen wij niet voor Christus dan blijft er geen andere plek dan de hel. Het is een keuze voor het eeuwige leven of voor de eeuwige dood en die keuze is aan ons.

Een spreekwoord zegt “een gewaarschuwd mens telt voor twee” maar in de praktijk komt het als het over het hiernamaals gaat er niet zo op aan denkt men vaak. Als God een God van liefde is dan komt het wel goed en men gaat gewoon door op de eigen ingeslagen weg. Ja, God is een God van liefde, die niets liever wil dan ons welkom heten in Zijn huis waar Jezus is maar Hij laat ons de keuze.

 

De eeuwigheid duurt eeuwig langer dan die …tig jaren die wij hier leven. Laten wij dus wijs met onze toekomst omgaan. Als u zou weten dat u vandaag een auto ongeluk krijgt dan blijft u wijselijk thuis want wie gaat er bewust zijn ongeluk tegemoet… u toch niet. Hetzelfde geldt voor uw leven na dit leven. Kies wijs en ga niet uw eeuwig ongeluk tegemoet.

 

Geen keuze is ook een keuze: tegen! Niet geloven is ook geloven: in niets! Geloven in “iets” kan ons niet redden. Als u denkt dat u zonder Jezus de hemel in kunt dan hebt u wel een hele hoge pet op van uzelf, een pet die niemand past. Wij hebben allemaal onze Heer nodig, in dit leven en in het leven hierna.

Als u nu nog leest (en dat hoop ik) kies dan, als u dat nog niet gedaan hebt, nu voor Jezus, laat u redden en uw toekomst is verzekerd. De hemel is een prachtige plek, veel mooier dan wij ons nu kunnen voorstellen en hij is voor u.

De hel, lieve lezer, daar wilt u echt niet zijn en de uitspraak “dood is dood en dan niets meer” is niet waar! In Hebreeën 9:27 staat geschreven: “zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel”, dat oordeel bevestigt waar u (in dit leven) zelf voor kiest.

 

Denkt u dat u niet goed genoeg bent voor de hemel, wees gerust, dat zijn wij geen van allen uit onszelf. Het is Jezus Christus die ons redt, verlost van onze zonden en de hemel geeft.

De hemel of de hel, de keuze is aan ons !

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn