Hoofstuk 5  

We moeten gaan inzien dat alles wat er in de wereld gebeurt is gepland naar Gods wetten. We zien dit aan, zonder te begrijpen, maar ook dat er twee machten heersen: goed en kwaad. Dit duurt al vanaf de grondschepping van de wereld en zal ook altijd zo blijven. Ik kan daarover geen oordeel vellen, dan toe zien en te kiezen voor het goede. Ik ben ervan overtuigd dat “met mijn retourkaartje op zak” de deugd zal overwinnen. Niets blijft ongestraft, niets blijft onbeloond. Hoe meer ik mij in de almachtige God verdiep, hoe meer hij zich aan mij aan jou laat zien. Ook al moeten wij af van bepaalde godsbeelden die ons zijn opgedrongen door de jaren heen. Wij zoeken naar helderheid, zuiverheid, eerlijkheid. Niet naar waanbeelden. Wij komen van waar God is, en wij gaan waar God is en in de tijd die aan ons is toebedeeld leven wij als mens met als missie God lief te hebben en onze naasten als onszelf. Dat is wat wij moeten volbrengenin de praktische zin van het woord. Alle “kwade”obstakels die dit kunnen verhinderen moeten wij loslaten, in de eerste plaats ons ego, onze zelfzuchten onze haat naar anderen toe. Ja zo is het nou eenmaal, maar we krijgen er alles voor terug. Dit is de essentie waarop wij opnieuw worden geboren, in het besef dat wij bij God en bij het goede horen. Wij hebben gekozen voor de goede kant en richten ons leven daarop in, om wat er zich in ons leven ook  voordoet wij ten alle tijde uitzicht hebben deel te nemen aan Gods harmonie, die eeuwig duurt. 

Een gedicht: 

Even alleen met God  

Even alleen met God te zijn,
je vrij te kunnen uiten.
een groot verdriet, je angst je pijn,
geen bemoeienis van buiten.

Even alleen met God te zijn,
even vergeten wie je bent.
koesterend in Zijn volle schijn,
een plekje dat je samen kent.

Even alleen met God te zijn,
laat mij nog even met U praten.
de wereld zit zo vol venijn,
mijn ziel wil U nog niet verlaten.

Even alleen met God te zijn,
het onbekende fluister ik U toe.
het grootst en diepst bewaard geheim
U te vertellen maakt mij minder moe.

Even alleen met God te zijn,
mjn geest verlicht ik heb weer moed.
de waarde van Zijn groot geheim:
aan 't eind mijn kind komt alles goed!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn