Mijn lieve kind,

Ik wil tot je spreken, kom naar Mij toe. Altijd wil Ik jou geven wat je nodig hebt. Ik zie jouw worsteling, je tranen, je pijn. Ik

zie je boosheid om onrecht, je pogingen om wat krom is recht te maken. Toch zeg ik je: "Stop" en geef het

over aan Mij. Ik zal recht doen, Ik zal recht maken wat krom is. Ik zal schijnen in de duisternis.

Richt je ogen op Mij, hoe je je ook voelt, welke omstandigheden je ook aangrijnzen. Richt je niet op hen, negeer hen,

ontwijk hen. Word niet boos of ontmoedigd. Houd moed, want Ik heb de wereld overwonnen, zie niet angstig rond, want

Ik ben jouw God. Vertrouw met heel je hart op Mij en verwacht het niet van jouw eigen verstand. Doe alles met Mij.

Ik hou van je en Ik weet welke gedachten Ik over jou heb. Ik weet welk plan Ik met jou heb.

Mijn lieve kind, Ik zal je nooit beschadigen, nooit beschaamd laten uitkomen, nooit verwaarlozen. Je bent Mijn kostbaar

bezit, Mijn reine bruid, Mijn geliefd kind. Schuil bij Mij, klamp je vast aan Mij. Ik zal recht doen voor de ogen van degenen

die jou onrecht aandoen.


Gebed

Ik dank U Vader, dat U zo dichtbij komt, dat U tot me spreekt en me liefdevol toespreekt. Bedankt voor Uw raadgevingen

en Uw beloften.

Ik ben zo blij met Uw liefde, door U kan ik staande blijven in situaties die ik zelf niet overzie. En ik weet dat mijn leven in

Uw hand is.

Ik wil U danken voor wie U bent en ik wil U prijzen tot in eeuwigheid.

Amen

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn