"Wij weten, dit is bezit van ons geworden, dat God die veel hoger is dan onze gedachten, alle dingen, ook datgene waarvan wij de zin niet  begrijpen, doet medewerken ten goede, want God heeft er een plan mee!
Allen die God liefhebben, zij hebben ervaring aan God, zij zijn volgens Zijn eigen Goddelijke wil gekend van tevoren.  Hij heeft hen laten delen in feestvreugde van de opstanding van zijn zoon Jezus Christus en met Hem zullen zij zich verheugen over het leven, dat schoon en verheven is boven de aardse vorm van leven, omdat in het eeuwige leven rechtvaardigheid boven alles gaat.-

Nu wij zo zeker zijn, van Gods bemoeiienis met ons leven, zijn wij niet bevreesd meer voor wat er ook zou kunnen gebeuren.  Het hoogste en het beste dat God gegeven heeft aan de wereld was Jezus Christus. Hij is afgedaald tot in de dood aan het Kruis.
Het allerverschrikkelijkste is Hem overkomen en Hij heeft van God de overwinningskracht ontvangen.Als God  Hem dat gegeven heeft, dan zal God ook ons, omdat wij Hem liefhebben, veel van Zichzelf geven. En dat is alles!

Sommige mensen kunnen nog wel eens oordelen over allerlei zaken, maar wij hebben echter te bedenken dat Christus nu heerst en aan de rechterhand van Zijn machtige Vader zit.  Hij is voor ons opgewekt. Als wij tekort schieten, dan treedt Hij voor ons op als voorspraak. Hij bidt voor ons en Hij pleit voor ons.  Er is geen betere advocaat, die in zijn liefde voor ons zo ver gaat dat er niets zal kunnen zijn dat Hem van dit voornemen
afbrengt.

Wel kunnen allerlei dingen op ons afkomen, die ons doen vergeten dat Christus er toch is. Wij kunnen in gevaar zijn, honger lijden of getroffen worden door het geweld van een oorlog.Ja, het kan zijn dat wij onszelf de hele dag bedreigd weten door de dood..... en dan is in die bedreiging voor ons toch de jubel dat wij gewonnen hebben!
Want daar zijn we zeker van: dood en verschrikking, leven en levensvragen, kennis en wetenschap die zich uitstrekt tot studie van het heelal, hoe ver in de ruimte of hoe ver onder de aarde ook doorgedrongen: de Liefde Gods is er en wij zijn van Christus!
In Hem is de liefde Gods bekend geworden en wij zijn gerust in Hem!" .....................

((Romeinen 8 : 28-39)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn