Je loopt één van de jouw bekende winkelketens binnen. Het is feest vandaag. Wij bestaan....zoveel jaar.  Voor alle klanten is er winst te halen.  Bij de afrekening aan de kassa ontvang je een vrolijk  gekleurd  hard kaartje. Weet je wat er op staat ?
"KANS OP 1 MILJOEN PRIJZEN".  Het gaat om een promotie van ons eigen merk.

Jawel, je komt thuis. Haalt vlug het kaartje uit je portemonnee en met behulp van een keukenmesje zet je je neer,  om het flinterdunne zilverlaagje weg te krabben.  En als je eerlijk bent, al bij het eerste krabje aan de bovenkant, doortrilt je een zalig gevoel van opwinding.  Zou het echt waar zijn =  Een miljoen kaartjes, dat is toch erg veel.  En jij mag toch ook wel eens tot de gelukkigen behoren!   Nou, de spanning duurt dan gelukkig maar heel even, want na enkele flinke halen zie je de tekst al verschijnen, die jouw kaartje je toebedeelt.  Grote letters om het je goed in te wrijven: "HELAAS! U HEEFT NIETS GEWONNEN !"    Wat een nep! denk je nog en je gooit het kaartje met een waardeloos gevoel in de prullenmand.

Het voorgaande is een handeling die bijna iedere Nederlander overkomt. Je rekent je rijk, je blijft arm.
Wat een groot verschil is het met de uitnodiging die je ontvangt van een christen,
een vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk.  Die bieden soms met veel woorden
(zware Reformatorische preek van bijna een uur) of met minder woorden (moderne preek in 10 minuten/instant...even kloppen en klaar is uw product) een offerte aan,
waar je feitelijk altijd op in zou moeten gaan.
Ze nodigen je uit voor een Alpha cursus. Of de uitnodiging betreft een zangavond
van de Urker zangers "Kom tot de Heiland, toef langer niet. Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, Die ook voor u/jou de hemel verliet....Hoor naar Zijn roepstem, kom!"
Of, om het met de woorden van een lied uit de  Opwekkingsbundel te zeggen (539)
"Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. Kom, zoals  je bent, aanbid Hem, Kom, zoals je bent en geef je hart, Kom."

De christen die uitnodigt zegt: "Mensen, de boodschap van de Bijbel is Gods oproep tot ieder mens: Kom!"  Jezus zei: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven!"(Matteüs 11 : 28)
Of: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef IK hem u". (Johannes 14:27)
Zonden, verkeerde dingen, als je ze belijdt en er berouw/spijt over hebt, worden ze je om niet vergeven.
"En daar Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde man: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven!" (Matt. 9 : 2)

Dat zware pak dat je elke dag, ieder uur in je binnenste meedraagt, dat onherstelbare....dat wordt door God in de zee van eeuwige vergetelheid geworpen. "Kom toch en laat ons tesamen richten(rechtspreken), zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol!" (Jesaja 1 : 18)
Je bent weer vrij!  Een nieuw mens, als je opstaat uit je geknielde houding. God kent het woordje "HELAAS!" niet.
En de bijbel zegt: GA!  Ga en vertel. Vertel het aan iedereen. Bij God zijn miljoenen prijzen beschikbaar. Geen nieten. Nooit een gemiste kans.
Je gaat een gouden toekomst tegemoet!  Je bent wel gek als je Gods filiaal zou overslaan.  Heb jij die roepstem al gehoord ?  "KOM !"  ..................................

(teksten uit N.B.G.vertaling)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn