Nee beste lezer ik wil het niet hebben over uw gebit maar over kiezen in de zin van keuzes maken. Het leven bestaat voornamelijk uit keuzes, voor of tegen, linksaf of rechtsaf, wel gaan of niet gaan. Vaak zijn het automatische keuzes gebaseerd op gewoonte maar soms ook moet er echt gekozen worden. Dat vergt overweging en nadenken om een verantwoorde keuze te kunnen maken, een keuze waar we echt achter staan.

Geloven is ook een keuze. Voor of tegen Jezus. We leven in een vrij land en we zijn allen mensen met een vrije keuze, dus u kunt nu verder lezen of wegklikken. Zo staat ook God tegenover ons, Hij vraagt ons te geloven, Hij had ons als eerste lief. De keuze is echter aan ons. We kunnen ja of nee zeggen tegen Hem, we kunnen Hem binnenlaten of buiten laten staan. Maar overweeg goed de consequentie als u Hem buiten laat staan, maak de keuze waar u achter staat en waar u de gevolgen van kent en accepteert. Een keus maken zonder de gevolgen te overdenken is niet slim.

Wat zijn dan de gevolgen van een keus voor of tegen Jezus?  Als u tegen Jezus kiest dan is de consequentie dat u niet alleen God buiten laat staan maar dat u zelf ook in de kou staat (Joh. 14:6). Dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft voor alles wat u in uw leven doet. Vergis u niet, wij allen komen na ons overlijden voor Hem te staan en als onze zonden ons zelf worden aangerekend dan kunnen we de Hemel wel schudden, dan is er geen verzoening meer voor die zonden. Wij zijn allen zondaren (I Joh. 1:8-9). Dus dan zijn we bij voorbaat verloren al doen we nog zo goed ons best. De Hemelpoort gaat alleen open als God in ons Zijn Zoon herkent. Als u tegen Jezus kiest dan draagt u het oordeel zelf, dan zult u daarvan ook de consequentie moeten aanvaarden.

Hopelijk wilt u dit oordeel niet en kiest u vóór Jezus. Laat u verzoenen met God door Zijn Zoon aan te nemen als uw Verlosser. U hoeft zich niet af te vragen of Hij van u houdt, Hij gaf Zijn leven voor u, opdat u zou leven, eeuwig leven in heerlijkheid.Misschien zegt u nu, ik zal er wel eens over denken, maar ik heb daar nu even geen zin in en geen tijd voor. Helaas heb ik te veel mensen gezien die de ene dag dachten nog een zee van tijd te hebben maar de volgende dag hun einde zagen. Teveel mensen die de keuze uitstelden, ziek werden en toen door de ziekte en nare behandelingen/medicijnen niet meer de kracht hadden om zich er nog in te verdiepen (Prediker 12: 1-7).

Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen. Aan u de keuze, voor of tegen. U bent vrij om te kiezen wat u wilt, God dwingt niemand, maar Hij wenst voor u dat u voor Jezus kiest zodat Hij u door en in Hem kan verlossen van de veroordeling.

Ik koos vóór Jezus, doet u dat ook? 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn