In de bijbel is Jezus net geboren en op twee jarige leeftijd zijn de drie koningen Hem komen bezoeken en even verderop in de bijbel lezen we alweer het verhaal over de doop van Jezus. Zo lopen we met reuzen stappen door het leven van Jezus heen op deze aarde.
De doop van Jezus is niet te vergelijken met onze doop als Christen. Wij worden gedoopt zodat de erfzonden van ons worden afgewassen en de verlossing die de dood van Jezus ons heeft gebracht, in ons leven verder gaat.
Jezus heeft geen doop nodig, want Hij is Gods Zoon; Hij laat zich dopen uit solidariteit. Velen zullen Zijn voorbeeld volgen en wordt nog steeds gevolgd.
Jezus is ons voorgegaan door zich in de Jordaan te laten dopen en gelukkig zijn velen Hem gevolgd. Toch wordt het steeds minder, dopen en er ook naar leven, het is de moderne, gehaaste tijd waarin wij nu leven. Dopen is eigenlijk een onthaasting in een jachtig leven.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn